Framtida införande av ämnesbetyg

Skolverket fick, enligt information i pressmeddelandet från Utbildnings­departementet från 9 november 2020,  i uppdrag av regeringen att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg. Uppdraget ska slutredovisas den 1 juni 2022.

Idag (november 2020) får eleverna på gymnasiet i Sverige, kursbetyg.
Läs mer om detta i reportage Betyg på gymnasiet på Framtid.se

Förväntade positiva effekter av ändring från kursbetyg till ämnesbetyg nämns att elever på gymnasiets yrkesprogram ges bättre möjligheter att uppnå högskolebehörighet. Därmed slipper man komplettera i efterhand och kan istället komma in på en eftergymnasial utbildning direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Hänvisning/lästips
Regeringen.se