En doldis med stjärnglans

Det första som mötte mig när jag trädde in i den vackra, k-märkta kulturbyggnaden som utgör Nordiska Musikgymnasiet, var den inbjudande varma miljö som fanns runt omkring mig. Ombonade klassrum, ljusa korridorer med inspirerande konst, för att inte tala om den vackra konsertsalen, gjorde att jag genast kände mig hemma. Var det ens möjligt att det kunde finnas en gymnasieskola i en sådan speciell miljö, i hjärtat av Liljeholmen, Stockholm, där tvärbana möter tunnelbana, en liten gymnasieskola som har plats för endast 60 musikaliska ungdomar, ett musikaliskt institut som satsar helhjärtat på musik? Det verkade så. Och fler överraskningar skulle det bli.

 

För snart tjugofem år sedan öppnade Nordiska Musikgymnasiet sina portar för första gången. Allt hade börjat med att grundaren, Monika Kowalska, hade en dröm, en vision, en idé om att starta ett musikgymnasium inom klassisk musik med den starka pedagogiska grundtanken att varje enskild individ skulle ges möjligheten att synas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Välkända Edsbergs Musikinstitut, där Monika själv en gång i tiden studerat, blev en stor inspirationskälla till Nordiska Musikgymnasiets lilla format och stimulerande miljö. Vad skulle passa bäst som insatskapital om inte den svarta flygel som Monika - själv pianist - tidigare i livet hade erhållit via ett musikstipendium? Visst var det ett och annat ögonbryn som höjdes - en musiker som kavlar upp ärmarna och startar ett musikgymnasium. Idag formligen blomstrar verksamheten och vacker musik hörs från lärosalar, övningsrum och i korridorer - en viss gradskillnad alltså från det trubbiga bullret jag tidigare varit van vid.

 

Efter att ha varit verksam vid Nordiska Musikgymnasiet under många år nu, har jag sett hur varje elev har möjlighet att bli sedd och hörd här. På grund av det lilla formatet blir atmosfären familjär och varje lärare har tid för sina elever. Hit söker ungdomar från hela världen och under läsåret 2022/23 finns här elever från Sverige, Finland, Norge, Kina, Ukraina, Georgien, Serbien, Tyskland, Serbien, Tjeckien och Ryssland. Speciellt för den lilla skolan är de många möjligheterna. Även om det är musiken som för eleverna samman och flera av studenterna senare fortsätter inom musikbranschen, är balansen mellan de teoretiska ämnena och de praktiska och teoretiska musikämnena av stor vikt och värde. Skolan erbjuder en miljö med högt i tak, en miljö som präglas av tilltro till den egna förmågan och en miljö där alla respekterar varandra för den man är. Detta möjliggör en optimal utveckling av en trygg och självständig människa. En människa som tillåts blomstra.

 

Nordiska Musikgymnasiet, som av Skolverket har beviljats riksrekryterande spetsutbildning i musik, har under åren byggt upp ett nätverk och har ett antal samarbeten med både svenska och internationella universitet och institutioner. Förutom samverkan med Associated Board of the Royal Schools of Music, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Musikaliska Akademien, har Nordiska Musikgymnasiet ett internationellt samarbete med två italienska musikhögskolor inom ramen för Erasmus+. Samarbetet innebär dels att unga utländska musiklärare tar plats i skolans dagliga verksamhet, dels att Nordiska Musikgymnasiets elever får möjlighet att besöka de italienska musikhögskolorna och delta i deras verksamheter. Just samverkan med andra anser jag vara nyckeln till framgång. På så sätt kan eleverna erbjudas en gedigen musikutbildning med förankring i den klassiska musiken. De får en bred kunskap om musikbranschens olika delar och aktörer som förberedelse för vidare studier och ett självständigt yrkesliv.

 

Nordiska Musikgymnasiet har mycket att ge. Det började med en idé, en vision och en svart flygel som insatskapital. Idag ges eleverna chansen att ta för sig från ett gediget utbud av alla ämnen. Det faktum att många tidigare elever har gjort karriär inom musiken och många andra ämnesområden, är ytterligare en bekräftelse på att Nordiska Musikgymnasiet verkligen lever upp till de förväntningar man kan ha på en spetsutbildning. En skola i det lilla formatet, “doldisen”, men med de många möjligheterna inom klassisk musikutbildning.

 

Jennie Mazur

PhD

Lärare i Svenska och Tyska