Skugga en elev och lär känna skolan

Att välja rätt utbildning och gymnasieskola är ett stort och viktigt beslut som cirka hundra tusen ungdomar i Sverige gör varje år.

Till gymnasieväljarnas hjälp finns mängder av informationsmaterial, webbsidor och gymnasiemässor och Öppna hus som arrangeras både på gymnasieskolorna och på andra platser. Men om man verkligen vill testa hur det är att vara elev så erbjuds ibland möjlighet att "skugga" en elev eller klass på gymnasiet.

Att testa "skuggning", eller öppen skoldag som det också kallas, på en gymnasieskola gör man ofta under en halv eller hel skoldag.
Under dagen får du vara med i undervisningen för en klass (oftast i åk 1 eller åk 2 på valfritt program). Skoldagen brukar anpassas tidsmässigt till antingen förmiddag / eftermidag eller heldag. Om man "skuggar" under en hel skoldag brukar gymnasieskolan även bjuda på lunch.

Bokning av "skuggning" eller öppen skoldag
Ofta finns det information på gymnasieskolans hemsida om hur du bokar en "skugg-dag". Ibland kan du som gymnasieväljare själv kontakta gymnasieskolan via e-post eller telefon. Sök då t ex. SYV, skolvärdinna/expedition eller rektor.

Fasta tider för öppna skoldagar
Vissa gymnasieskolor bestämmer på förhand vilka datum som erbjuds för öppna skoldagar, dessa dagar kan då även kallas "Prova-på dagar".

Var ute i god tid
Det är ofta begränsade möjligheter att få vara med på en skoldag så om du är intresserad är tipset att boka i god tid. Om du missat en dag är det naturligtvis möjligt att ringa skolan och fråga om de planerar fler dagar - det är ju trots allt i skolans intresse att du kanske vill börja på skolan.

Hur många dagar kan man "skugga" under ett läsår?
Det finns inte några fasta bestämmelser för antalet gånger du kan besöka en gymnasiesakola, sålänge de erbjuder möjligheten kan du gå flera gånger till samma skola.

Är du osäker på om du vill "skugga" eller hur du ska gå tillväga för att boka in dig på en Öppen dag på en gymnasieskola - Prata gärna med studie- och yrkesvägledare på din egen skola. Se också vad som står om möjlighet till "skuggning" på gymnasieskolornas presentationer här på GymnasieGuiden.se

Lycka till med ditt gymnasieval!