Distansundervisning rekommenderas

Från och med måndagen den 7 december 2020 och till och med onsdagen den 6 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolorna ska bedriva sin verksamhet på distans, men med undantag för bland annat vissa elevgrupper, examinationer och praktiska moment.
OBS! Den rekommendationen gäller dock inte gymnasieskolans introduktionsprogram eller gymnasiesärskolan.

Källor: Folkhalsomyndigheten.se och Skolverket.se