Distansundervisning i Gymnasieskolan under pandemin

Distansundervisning på Gymnasiet: Lärdomar från 2021

Att läsa gymnasiet online
Som en del i att stoppa spridningen av coronaviruset fick Sveriges gymnasieskolor övergå till distansundervisning. Detta var något som påverkade skolgången och inlärningsprocessen för eleverna. Den snabba förändringen innebar stora utmaningar för gymnasieskolorna som snabbt behövde anpassa sin undervisning. Sedan dess har intresset för att studera på distans ökat bland gymnasieungdomar.

Distansundervisning har länge varit en del av den svenska skolgången. För att få gå gymnasiet online krävs, enligt Skolverket särskilda skäl. Dessa kan vara om du bor utomlands långt från skolan, sysslar med elitidrott, vill läsa i annan studietakt eller att man inte trivs i traditionell klassrumsmiljö. Det går att ansöka om att läsa på distans per termin.


Hur påverkades eleverna av distansundervisning?
Detta är en fråga vi nu har ett bättre svar på, då flera studier har gjort om hur svenska gymnasieelever påverkades av att gå över till undervisning online. Enligt en studie av IFOUS, som pratade med 2300 gymnasielever, hade kraven på att själva kunna planera sina studier ökat. Elever fick mer läxor och arbeten samtidigt som tillgång till hjälp från sina lärare minskade.

Både IFOUS och Skolinspektionen konstaterar att många elever tyckte att det var svårt att läsa på distans. Framför allt då andra platser för studier och läxhjälp också stängdes ned. Många gymnasieungdomar upplevde att det var svårare att få saker gjorda hemma än i skolan, och att de ofta tappade fokus. Studien visade dessutom att elever var mindre motiverade och att lärare generellt gav sina elever mer läxor och uppgifter att göra.

Detta låter initialt negativt. Men, när gymnasieeleverna själva blev tillfrågade kom också fördelarna med att läsa gymnasiet på distans fram.  I undersökningen av IFOUS, var det 20%, alltså 1 av 5, av alla tillfrågade gymnasieelever som gärna vill fortsätta med distansstudier, och föredrar det i stället för att vara på plats i skolan. 

Andra fördelar som lyftes fram var att framför allt att slippa transporttider till skolan, och elever kunde därmed kan sova längre på morgonen. Slutligen var det ännu elever fler som ville kunna kombinera den fysiska skolgången med den digitala.

Enligt Statistiska central byrån (SCB) växte intresset för gymnasiestudier på distans under det senaste året. Det verkar framför allt handla om just friheten att få bestämma över sin tid. 60% av eleverna i studien tyckte att den gymnasiala distansundervisningen under covidpandemin fungerade bra och ville fortsätta på hel- eller deltidsdistans. Å andra sidan svarade 60% att de lär sig mindre på lektionerna online.


Hur är det att läsa online på gymnasienivå?
Att plugga online innebär mycket frihet under ansvar, här bestämmer du själv när och var du vill plugga. Det är väldigt tidseffektivt och flexibelt då du har större möjlighet att bestämma över hur du planerar din tid.

Ofta hålls lektionerna live och börjar ett visst klockslag. Under sådana lektioner kan man fritt vara med i diskussionen precis som på en vanlig lektion. I andra fall är lektionerna färdiginspelade och eventuella frågor eller funderingar tas i efterhand i en chatt eller under nästa livelektion.

Distansundervisning brukar i jämförelse med klassisk undervisning innefatta fler hemuppgifter då lärarnärvaron är mindre. Beroende på om du läser din distansundervisning på heltid- eller deltidsdistans kan det finnas vissa obligatoriska träffar och provtillfällen.

Att få fler saker att göra som gymnasieelev, leder till att många söker sig till att få läxhjälp på andra håll. Många letade då efter lösningar online. En av dessa är Superprof, en plattform där många hittar privatlärare som erbjuder läxhjälp. Andra vände sig till andra tjänster online, så som Mattecentrum eller Pluggakuten, där elever i olika åldrar kan få direkt hjälp med att göra sina läxor. Framför allt är det matematik som många elever har sökt efter extra läxhjälp med.

Att plugga med frihet under ansvar kan vara svårt, speciellt i fråga om att skilja på studietid och fritid. När det kommer till eleven att välja att gå över till gymnasiet på distans eller inte, är det bra att veta att det komma kräva mer av eleven i form av motivation och självdisciplin.


Att lyckas med gymnasiestudierna på distans
Försök att avsätta tid i kalendern för dina studier; boka självklart in livelektionerna, men planera också in tiden det tar för dig att gå igenom anteckningar, läsa böcker och plugga inför provtillfällen. Här är alla olika och det är viktigt att lägga upp plugget på ett sätt som funkar för dig.

Det kan till exempel vara bra att fundera kring när på dygnet man är som mest fokuserad och rätta sig efter det. Försök att sätta en rutin i form av tid och plats som du kan hålla varje vecka; välj en plats där du trivs utan distraktioner och en tid som funkar bra rent praktiskt. 

Var tydlig gentemot andra som bor i hushållet att du har studietid och att det faktiskt kräver samma arbetsro som i det fysiska klassrummet. Kom också ihåg att ge dig själv pauser för att kunna hålla uppe koncentrationen hela dagen.

Att sätta delmål och mål för sig själv kan också vara mycket hjälpsamt när man läser på distans. På så vis löper studierna på utan att det blir överväldigande i sista stund.

Vill man ha mer stöd kan en privatlärare hjälpa till med struktur, upplägg och det du finner svårast i plugget just nu.


Vilka är Superprof?
Superprof är en internationell plattform online för läxhjälp och privatlektioner. Där kan lärare och elev få kontakt snabbt och enkelt. De grundades år 2013 i Frankrike, och finns nu i över 40 länder. År 2019 startade de i Sverige, och har även marknader i resten av Norden. Globalt har de över 11 miljoner privatlärare som erbjuder lektioner i kring 1000 olika ämnen. Detta är allt från klassiska skolämnen, men även lektioner i konst, musik, språk och träning – på plats i närheten där du bor, eller online. 


Källor:


Betalt reportage i samarbete med Superprof