Beteende + Kriminologi = SANT!

Psykologi, sociologi och rättvisa - Beteende och Kriminologi har under de senaste åren blivit ett mycket populära ämnen att studera, såväl på gymnasiet som på högskola och universitet.

Med start HT23 inför vi nu även profilen Beteende plus att du kan välja till Kriminologi som individuellt val!

Profilen Beteende är en del av Samhällsprogrammet - inriktning Medier, där du kommer läsa spännande kurser inom sociologi, psykologi, journalistik och ledarskap. Profilen passar dig som är intresserad av mänskligt beteende och vilka faktorer som påverkar våra beslut och livsval.