Byta gymnasium

De flesta som börjar läsa på gymnasiet har stora förväntningar inför sina studier, både förväntningar på sitt program och på sin gymnasieskola. Men ibland motsvarar tyvärr inte skolan och/eller programmet det som man hoppats på och man vill därför byta. Det kan också vara andra anledningar som gör att man måste byta så som flytt.

Innan du byter skola bör du fundera ordentligt på följande:
- Varför vill du byta? Är det något som kan förändras med tiden? Är det något generellt som gäller för alla skolor? (i så fall kommer inte problemet lösas för att du byter).

- Är det något som du kan göra för att det ska kännas bättre? Prata med mentor? rektor? kurator? De är till för att hjälpa dig så att du mår bra och känner dig trygg – och framförallt trivs!

- Är klasskompisarna inga framtida vänner? Det kan ta tid, i början är många nervösa och tyvärr inte sig själva, oftast tar det några veckor innan alla har ”hittat rätt”.

Mitt tips är därför att tänka igenom riktigt noga om du verkligen vill byta skola.
Om du har bestämt dig för att du ändå vill byta så kommer här några praktiska tips:

 • För att kunna byta skola måste det finnas lediga platser på det program som du vill gå. I slutet av september tar skolorna själva över sin antagning (inte längre antagnings kansliet). Därför behöver du kontakta skolan direkt.
 • Om det inte finns plats på skolan eller programmet så kan du behöva vänta till nästa år, då söker du med dina tidigare betyg från åk.9.
 • Om du ska flytta och kommer att få alldeles för lång resväg till skolan, då bör du kontakta din nya kommun som är skyldig att erbjuda dig en plats på gymnasiet.
 • Visst ska du känna efter ordentligt innan du byter, men det kan också vara en nackdel att vänta för länge – olika skolor och program läser olika kurser. Ju mer du missar desto svårare kan det vara att ta igen kurser på en annan skola och program. Därför kan det ofta vara lättare att byta gymnasieprogram tidigt, på så vis slipper du läsa ikapp eller riskera att gå om ett år.

Om ingen ledig plats finns på den gymnasieskola dit man vill byta
Man brukar kunna sätta upp sig på intresselistan för en eventuell framtida plats; den "mottagande skolan" brukar önska få följande uppgifter om eleven:

 • Söker plats till läsår
 • Årskurs
 • Program/Inriktning
 • Meritpoäng/betygspoäng (från grundskolan)
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter till eleven och till elevens vårdnadshavare
 • Nuvarande skolan namn samt vilket program och inriktning eleven läser nu
 • Språkval och steg inom det valda moderna språket
 • Modersmål (om eleven läser eller önskar läsa modersmål)

 
Följande frågor brukar ställas av "den mottagande skolan" och riktar sig till den sökande eleven:

 • Beskriv kort anledningen till varför du vill byta.
 • Beskriv kort varför du väljer att söka till just den gymnasieskola.