Ännu fler dörrar kommer att öppnas för elever på yrkesprogrammen

Riksdagen har nu bestämt att du som börjar på ett Yrkesprogram under höstterminen 2023 och senare kommer i din studieplan ha kurser i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 inlagda i studieplanen, detta för att ge dig grundläggande högskolebehörighet.
Det blir dock inget tvång utan skall vara frivilligt att välja bort de kurser som inte är obligatoriska på ditt program och som har för avsikt att ge dig grundläggande högskolebehörighet.

Ändringarna i skollagen börjar gälla från 1 januari 2023. De tillämpas för första gången på gymnasiets yrkesprogram som startar höstterminen 2023.

Tanken bakom ändringarna är att öka Yrkesprogrammens attraktionskraft och ge möjlighet för fler elever att direkt efter gymnasiet kunna söka till eftergymnasiala utbildningar på högskolenivå eller inom yrkeshögskola.

Det ger också tydliga signaler till arbetsgivare om att avgångseleverna från Yrkesprogrammen kommer bli ännu mer förberedda och rustade inför kommande yrkesliv.

Källa: Riksdagen.se