37.054 elever driver ett UF-företag, gör det du med!

I år (februari 2023) har 37.054 gymnasieelever i Sverige drivit ett UF-företag!

Vill du vinna en SM-medalj i Ung Företagsamhet?
Det kan du göra, om du deltar i Svenska mästerskapet (SM) i Ung Företagsamhet. Är du intresserad av att i framtiden starta ditt eget företag och bli egenföretagare/entreprenör? Eller är du "bara" nyfiken på hur det fungerar att vara en entreprenör och vill lära dig mer om det? Då kanske en gymnasieskola som samarbetar med Ung Företagsamhet är något för dig.

Många gymnasieskolor erbjuder idag sina elever möjlighet att starta ett s.k UF-företag. Det innebär att gymnasieelever under ett år får kan starta, driva och avveckla ett företag som en del av sina gymnasiestudier.

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi ingår också kurserna Entreprenörskap och företagande och Företagsekonomi 1 och 2.

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation som tillsammans med skolor arbetar med att utveckla entreprenörskap och ett synligare näringsliv som en del av utbildningen.

Regionala mässor
Datum och plats för Regionala UF-mässor hittar du på ungforetagsamhet.se