Kraven för Gymnasieexamen

Examensbevis eller Studiebevis från gymnasiet?

OBS! Reglerna kring examensbevis från Komvux skiljer sig från de på Gymnasiet. Informationen nedan handlar om examensbevis från Gymnasiet (ungdomsgymnasium).


För att nå en gymnasieexamen ställs vissa krav på godkända resultat för dina studier. Nedan kan du läsa vad som krävs för att få ett examensbevis alternativt om det saknas godkända betyg i vissa kurser, ett studiebevis.

Yrkesprogram - Gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett Yrkesprogram skall du uppfylla dessa krav:

 • Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
 • Godkända betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1.
 • Godkänt betyg i Engelska 5.
 • Godkänt betyg i Matematik 1.
 • Godkänt Gymnasiearbete (GA**), 100 p. 
 • Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena.

Yrkesprogram - Få grundläggande behörighet till högskola/universitet
Om du önskar går det att komplettera ditt Yrkesprogram med vissa kurser och därmed få grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kurser du behöver ha godkända betyg i för att få grundläggande behörighet från ett Yrkesprogram:

 • Godkända betyg i kurserna Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 2 och 3.
 • Godkänt betyg i Engelska 6.

Högskoleförberedande program - Gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett Högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav:

 • Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
 • Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3.
 • Godkända betyg i Engelska 5 och 6.
 • Godkänt betyg i Matematik 1.
 • Godkänt Gymnasiearbete (GA**), 100 p. 

Övrigt
Gemensamt för både Yrkesprogram och Högskoleförberedande gymnasieprogram är även att en programspecifik programstruktur måste följas och endast får frångås om rektor fattar beslut om Individuellt anpassat program.

––––––––––––––––––––––

*SAS - en förkortning för Svenska som andraspråk. Kurser i svenska och i SAS är jämställda med varandra. För behörighet till högskolestudier kan man ha antingen godkända betyg i svenska 1, 2 och 3 eller i SAS 1, 2 och 3. Man får också i samma examensbevis ha både kurser i Svenska och i SAS.

**GA - en förkortning för Gymnasiearbete som är en obligatorisk kurs á 100 gymnasiepoäng, som ges (under sista året) på alla nationella svenska gymnasieprogram.

––––––––––––––––––––––

Studiebevis

Om man har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för Examensbevis, får man ett Studiebevis. Studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser finns, med tillhörande betyg.

Vad kan man använda ett Studiebevis till?
Du kan fortfarande komma vidare till både jobb och eftergymnasiala studier även om du inte har fått en gymnasieexamen. Det kan finnas möjlighet att komma in på en yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskola kan i vissa fall anta sökande som saknar examensbevis).

Beroende på i vilken omfattning du har genomfört kurserna, med godkända betyg, så kan du alltid söka och få jobb som inte kräver en specifik utbildning. Du kan även komplettera din gymnasieutbildning på Komvux för att nå en komplett gymnasieexamen. På Folkhögskolornas allmänna kurser kan du läsa mot omdöme om grundläggande och särskild behörighet.

Prata med en studie- och yrkesvägledare för att se hur just dina förutsättningar ser ut.

Lycka till!