På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Kraven för Gymnasieexamen

Examensbevis eller Studiebevis från gymnasiet
För att nå en gymnasieexamen så ställs vissa krav på godkända resultat för dina studier. Nedan kan du läsa vad som krävs för att få ett examensbevis alternativt om det saknas godkända betyg i vissa kurser, ett studiebevis.

Yrkesprogram - gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett yrkesprogram skall du uppfylla dessa krav:
• Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
• Godkända betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1.
• Godkänt betyg i Engelska 5.
• Godkänt betyg i Matematik 1.
• Godkänt Gymnasiearbete, 100 p. 
• Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena.

Yrkesprogram - få grundläggande behörigeht till högskola
Du kan (om du vill) dessutom komplettera ditt yrkesprogram med vissa kurser och därmed få grundläggande behörighet för högskolestudier.
De kurserna behöver du ha godkända betyg i för att få grundläggande behörighet:
• Godkända betyg i kurserna Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 2 och 3.
• Godkänt betyg i Engelska 6.

Högskoleförberedande program - gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav:
• Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
• Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3.
• Godkända betyg i Engelska 5 och 6.
• Godkänt betyg i Matematik 1.
• Godkänt Gymnasiearbete (GA), 100 p. 

Övrigt
Gemensamt för både yrkeprogram och högskoleförberedande gymnasieprogram är även att en programspecifik programstruktur måste följas och endast får frångås om rektor fattar beslut om Individuellt anpassat program.

*SAS - en förkortning för Svenska som andraspråk. Kurser i svenska och i SAS är jämställda med varandra. För behörighet till högskolestudier kan man ha antingen godkända betyg i svenska 1, 2 och 3 eller i SAS 1, 2 och 3. Man får också i samma examensbevis ha både kurser i Svenska och i SAS.
**GA - en forkortning för Gymnasiearbete som är en obligatorisk kurs á 100 gymnaisepoäng, som ges (undet sista året) på alla nationella svenska gymnasieprogram.

Studiebevis
Om man har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för Examensbevis, får man ett Studiebevis. Studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser finns, med tillhörande betyg.

Vad kan man använda ett Studiebevis till?
Du kan fortfarande komma vidare till både jobb och vidare studier, även om du inte har en gymnasieexamen. 
Beroende på i vilken omfattning du har genomförda kurser, med godkända betyg, så kan du alltid söka och få jobb som inte kräver viss utbildning. Du kan även komplettera din utbildnng på komvux för att nå en komplett gymnasieexamen.
Prata med en studie- och yrkesvägledare för att se hur just dina förutsättningar ser ut.

Lycka till!