Tips om Studieteknik

När du pluggar är det viktigt att ha en fungerande studieteknik. Då blir du effektiv och lär dig mer på kortare tid. Alla är vi olika och olika metoder fungerar därför bäst för var och en av oss. Det gäller att hitta din stil och vad som funkar bäst för just dig.

Dessa filmer ger dig tips och råd om hur du kan planera och organisera dina studier inför lärarledda lektioner, läxläsning och prov. Testa de tips och råd som presenteras i filmerna och välj den eller de metoder som känns bäst för dig. Titta gärna på filmerna i den ordning vi presenterar dem.

Planera din studietid (1 min 35 sek)

Anteckna (2 min 40 sek)

Repetera (3 min 25 sek)

Läsa kurslitteratur (3min 41 sek)

Studera med eller utan studieteknik (4min 11 sek)

Prokrastinering - ”Konsten att förhala” (2 min 2 sek)

Vem når framgång i studierna? (2 min 18 sek)

En 2-stegs metod för att lära sig avancerade saker (1 min 22 sek)

Total tid: 21 min 14 sek. 
Om du tittar på alla åtta filmer kan du i framtiden spara mängder av timmar genom att förfina din studieteknik.

Och här får du fler tips ... Motivation, Repetition, Organisation (om att nå framgång i sina studier)

1. Keep your eyes on the prize (fokusera på ett slutmål) men sätt upp delmål på vägen!
Har du kunskaper i ett ämne är det oftast enklare och roligare att lära dig mer. De flesta ämnen, även till synes ganska tråkiga, bär på något av nytta. Försök motivera dig till att lära dig, även om det känns motigt till en början. Sätt delmål på vägen mot ditt slutliga mål och ge dig själv små belöningar vid varje avklarat delmål. Ta en promenad, fika, ring en kompis eller se ett avsnitt på en serie du följer. Den stora och viktigaste belöningen blir slutligen att kunna jobba med det som du drömmer om.

2. Repetitio est mater studiorum är latin och betyder: "Upprepning/övning är modern till all inlärning".
Minnet kan grovt delas in i två delar, korttids- och långtidsminnet. Det som finns i korttidsminnet går över till långtidsminnet om man repeterar det man vill komma ihåg tillräckligt många gånger. De kunskaper och färdigheter som hamnar i långtidsminnet finns där permanent och blir något man kan plocka fram vid behov.

3. Organisera dina studier som det passar dig men här kommer några enkla råd som vi hoppas hjälper dig att uppnå ett bättre resultat:

a) Hitta en miljö som du trivs att studera i (men den bör inte vara alltför mysig så att det finns risk att du tappar fokus :-)

b) Sätt upp mål och delmål samt gör ett studieschema. 

c) Lägg upp en plan där du planerar in raster och ger mycket utrymme för repetition. Repetition är som sagt mycket viktig för inlärningen.

d) Ta pauser. Det är både trevligt och nödvändigt för inlärningsprocessen att ta en time-out ibland. Exempel på en paus-aktivitet: äta frukt, dricka vatten, diska, vattna blommor, fika eller ta en kort promenad.

Hur läser man en tjock lärobok på kortast möjlig tid med bästa möjliga resultat?
För de flesta av oss passar det bättre att förstå helheten innan man går in på detaljerna. Börja därför med att läsa förord, inledning, innehållsförteckning eller de sammanfattningar som oftast finns i slutet på varje kapitel. Bläddra sedan igenom boken för att få en helhetsbild av innehållet. Välj sedan ett avsnitt som känns mest intressant för dig, ett kapitel eller en del av boken som du läser noggrant. Ta paus när du har läst igenom kapitlet en gång. Läs kapitlet igen efter pausen. Markera i texten eller anteckna det viktigaste, sådant du vill minnas extra bra eller som du inte har förstått (för att kunna hitta förklaring senare på egen hand eller för att be läraren om hjälp med just den biten).

Anteckna eller inte? 
Vissa människor har mycket lättare att minnas när de antecknar. Men även om du tillhör de som inte behöver anteckna för att komma ihåg, är det aldrig fel att skriva ner stödord som underlättar när du repeterar. Rubriker är ofta enklare att minnas. Om du antecknar vid lärargenomgång på lektionerna eller vid en föreläsning, använd förkortningar men glöm inte att renskriva när du kommer hem eller åtminstone fylla i där du har förkortat. Därför bra att lämna mycket plats i dina anteckningar. Att renskriva kan även vara en bra form av repetition.

Knep man kan testa
I. Överraskning - t.ex. att studera på en plats du inte är van vid kan göra att kunskapen sitter bättre. Testa att läsa på en parkbänk, i badrummet eller hemma hos mormor.
II. Bearbetning - när din hjärna har tagit emot en större mängd information är det viktigt att den bearbetas. Försök att skapa bilder av det du har lärt dig, ställ frågor till dig själv och svara på dem. Ju mer man ”knådar" kunskap desto bättre sitter den.
III. Högläsning - kan hjälpa dig att förstå bättre. Testa att läsa högt för dig själv eller för någon annan.
IV. Plugga med kompis - Ni kan läsa var för sig, sedan högt för varandra. Diskutera sedan textens innehåll, ställ frågor till varandra och turas om att hålla ”förhör”.

Om minnet
Minneskapacitet kan tränas upp och vi kan även lära oss att bättre använda vårt befintliga minne. Det finns många olika metoder man kan prova för att förbättra sin minneskapacitet. Träningsmetoder funkar bäst på barn och unga men även vuxna kan bli bättre på att minnas saker. En vanlig metod går ut på att be någon lägga fem saker på ett bord och visar dem i några sekunder eller säga fem ord, som inte har med varandra att göra. Sedan ska du säga eller skriva ner vad det var du såg eller hörde. Det är oftast inga som helst problem då vi lätt minns mellan 5 och 7 saker åt gången. Ökar man antal objekt eller ord upp til 10 stycken blir det oftast svårt att inte göra misstag. I detta fall kan du testa hur repetition kan vara effektivt för att minnas bättre.

För att bättre använda den befintliga minneskapaciteten, väljer vi att presentera en enkel variant som bygger på att man målar upp bilder för sitt inre. En variant eller en utveckling av den metoden innebär att man skapar ”filmsnuttar”, rörliga bilder.

Att måla upp dramatiska bilder har ofta bättre effekt. Ta därför i ordentligt när du tar fram bilderna i din fantasi. Ju absurdare bilder desto bättre blir resultat. Men även vardagliga bilder kan vara till hjälp.

Varför hjälper den metoden de flesta av oss att minnas bättre?
Jo, för att minnet är associativt, det vill säga att tanken på något leder vidare till andra saker som leder till ytterligare något - Därför är det effektivt att själv bygga upp associationer och/eller minneskedjor av det du skall komma ihåg.

Men det absolut bästa "minnesklistret" är känslor, kopplade till minnen. Lyckas man koppla information till en stark och helst även en positiv känsla är man "hemma", dvs. då har man verkligen lyckats med sin inlärning.

Lästips
-- se vad Umeå universitet säger om studieteknik: umu.se/studieteknik
-- vill du förbättra texter du skriver kika på fragasyv.se/fragor/foerbaettra-skrivandet

Och sist, men inte minst kommer nu bonus-tips! Kolla på en video (3 min 58 sek) "Plugga effektivt!" och en video (6 min 14 sek) om Pomodoro-tekniken!

Lycka till med dina studier!