Räcker dina betyg? Antagningsstatistik

I den preliminära gymnasieantagningen ansöker du till gymnasieskolan med dina höstterminsbetyg. Det preliminära antagningsbeskedet ger inte definitiv information om din antagning. Det är det slutgiltiga beskedet, som vanligtvis meddelas strax efter midsommar eller under första veckan i juli (vanligtvis senast den 3 juli), som bekräftar din plats på önskad gymnasieskola och utbildning.

Slutgiltig antagning sker genom landets antagningskanslier baserat på betygen i Slutbetyget från grundskolan. Det utvärderas om dina betygspoäng eller meritvärde fortfarande uppfyller kraven för önskad utbildning och skola.

Antagningsgränserna, som är de betygsnivåer som konkurreras om för en plats på gymnasieskolan, kan ibland förändras mellan den preliminära och slutgiltiga antagningen. Detta beror på antalet sökande och deras betygsnivåer för den specifika utbildningen.

När du söker till gymnasieskolan räknas dina 16 bästa betyg för att beräkna ditt meritvärde. Om du har betyg i moderna språk inom ramen för språkval räknas detta som det 17:e betyget. I så fall används poängen från dina 17 bästa betyg, där det 17:e betyget är betyget i moderna språk.

Här kan du räkna ut ditt meritvärde. 

För att se tidigare års preliminära och slutliga antagningsstatistik (Sthlm) klicka här >>

Tänk på att vilket meritvärde (betyg/poäng)) som krävs för att bli antagen kan variera från år till år. Det beror på olika faktorer, bland annat hur många som söker, vilka betyg eleverna som söker har, hur populär skolan är och hur många elever som tas in på programmet och skolan.

På FrågaSYV.se hittar du mer information om gymnasievalet. Du har också möjlighet att ställa frågor till studie- och yrkesvägledare som svarar nästan på en gång. 
_________
* För elever med utländska betyg och för elever som kommer från Introduktionsprogrammen kan andra urvalsgrunder finnas, än de betyg som finns i Slutbetyget från grundskolan.