Plugga ett år i Europa?

Ettårsprogrammen ger svenska gymnasieelever möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien eller Tyskland/Österrike. Syftet är att eleverna ska förbättra sina språkkunskaper och få en ökad förståelse för andra europeiska kulturer.

Programmen
Ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland administreras av Universitets- och högskolerådet och kan sökas av dig som går i gymnasiets årskurs 1 och 2 och som läser Moderna språk (franska, spanska eller tyska) 3 eller en högre språkkurs.

Samma villkor som värdlandets elever
Du som antas till något av programmen erbjuds under ett läsår plats på en skola i landet du valt. Du placeras på det program som bäst motsvarar gymnasieprogrammet du läser på i Sverige. Svenska elever deltar i undervisningen på samma villkor som värdlandets elever, till exempel genom att skriva prov och få betyg eller omdömen.

Värdfamilj, internat och studenthem
I Frankrike bor eleverna på skolans internat under veckorna och i värdfamilj under helger och lov. I både Tyskland och Spanien bor man i värdfamilj under hela studieperioden.

Mindre och medelstora städer
Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot ettårseleverna. I Frankrike och Spanien är skolorna spridda över landet. I Tyskland samarbetar vi för närvarande med skolor i delstaterna Baden-Württemberg, Hessen och Schleswig-Holstein.

Studiebidrag och inackorderingstillägg
Som deltagare i Ettårsprogrammen beviljas du ett studiebidrag samt ett inackorderingstillägg per månad. Pengarna betalas ut av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Inga kostnader för skolplatsen
Du betalar ingenting för skolplatsen, men får själv stå för kostnaden för skolmaten och för inkvarteringen på internatet/värdfamiljen eller studenthemmet. Bidraget täcker en del av dessa kostnader. Överskjutande kostnader och utgifter för resa, försäkring och fickpengar får eleven själv betala.

Ansökan
Du ansöker online på www.utbyten.se och där finns också information om sista ansökningsdag samt vilka dokument som ska bifogas ansökan.