På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Hälsokrav i olika yrken

Angående hälsokrav i olika yrken
(för att göra ett yrkesval som inte kolliderar med dina medicinska begränsningar)

Många yrken ställer hälsokrav på personer som vill bli verksamma inom dem, bland annat ställs det ofta krav på god hörsel och synförmåga. 

Det finns annars rätt många olika sjukdomar och hälsotillstånd (psykiska och fysiska funktionsnedsättningar/funktionsvariationer) som kan begränsa yrkesval, exempelvis: rörelsehinder av olika slag, epilepsi, narkolepsi, insulinbehandlad diabetes, färgblindhet, allergier (ex. kraftig nöt, mjöl och/eller äggallergi), känslig hy (ex. atopi och/eller eksem) och astma.

OBS! Man får inte glömma att vissa typer av yrkesutövning skulle ev kunna förvärra de sympton som personer har, även om själva yrkesutövandet inte skulle, i alla fall till en början, "lida" av att hen som är yrkesverksam, har någon typ av medicinsk åkomma.

Även om man är "fullt frisk"
Det finns ämnen/faktorer inom arbetsmiljö på olika arbetsplatser som kräver att yrkesutövare genomgår särskilda undersökningar. Även om man tror att man är "fullt frisk" bör man, enligt reglerna, ej få tillträde till arbetsplatser där man kan utsättas för bly, kadmium, fibrosframkallande damm, härdplaster (ex. isocyanater) och esterplaster, stor fysisk påfrestning (som förekommer ex. vid mast- och stolparbeten, dykning, rök- och kemdykning), vibrationer och nattarbete - utan att ha genomgått en relevant undersökning och fått sin hälsa "godkänd" för just den aktuella typen av arbetsuppgifter.

Yrken med härdplastexponering
Ortopedtekniker
Tandvårdspersonal: tandläkare, tandsköterska.
Billackerare
Nagelskulptör
Fransstylister (ögonfransförlängare) - arbetsuppgifter som kan ingå i yrken Make up stylist och Maskör.
Montör av av plast-, trä- och metalldelar där användning av vissa 2 komponents lim, ex. cyanoakrylatlim( superlim) förekommer.

Ang. Hälsokrav för personer som arbetar med Spårbunden trafik
finns i Banverkets författningssamling 2000:4, där §12. lyder: "Det får inte förekomma sjukdomar som kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme."
Följande sjukdomar utgör hinder för att kunna arbeta med spårbunden trafik: hjärtsjukdomar, förhöjt blodtryck eller kärlsjukdomar med risk för medvetandestörningar; tablett- eller insulinbehandlad diabetes; epilepsi eller andra neurologiska tillstånd som kan leda till akuta medvetandestörningar; yrselsjukdomar; vakenhetsstörningar, ex. narkolepsi; psykiska störningar; demens eller andra kognitiva störningar som påverkar uppmärksamheten, koncentrationsförmågan eller minnet.

Ang. Hälsokrav vid Höjdarbete
De som arbetar på höga höjder får inte lida av sjukdomar som kan ge medvetandepåverkan; de får inte ha kraftigt nedsatt syn, hörsel eller balans; de får inte lida av hjärtsjukdomar (EKG måste genomföras); årliga hälsokontroller är obligatoriska.

ASTMA
Om man har astma eller handeksem eller om man haft eksem i tidig åldern eller någon gång förut haft astma; om man är allergisk mot nickel, har eller haft hösnuva; om man känner att det ofta kliar i ögonen eller om det kliar på kroppen när man har en yttetröja på sig - bör man undvika miljöer med damm, gas, rök och allergener, dvs söka sig från utomhusarbete, lantbruk och trädgårdsnäring samt djurskötsel. Exempel på riskyrken är: Byggnadsarbetare, Målare, Frisör & Veterinär.
Rekommendation från de sakkunniga är att alla elever som har eller har haft astma eller eksem (alternativt stora allergi- och/eller hudbesvär) bör erbjudas medicinsk studie- och yrkesvägledning (förslagsvis: kontinuerligt under mellan- och högstadiet med fördjupad medicinsk studie- och yrkesvägledning från och med åk 8).

Astma och lackering
Om man har astma och har haft behov av behandling mot astma de senaste 2 åren, blir man troligtvis ej godkänd avseende bland annat lagstadgad härdplastundersökning.
Även om man gått färdigt en relevant utbildning, riskerar man att få yrkesförbud när man kommer ut i arbetslivet.
Yrken som berörs är bland annat: Fordonslackerare (Billackerare), Motivlackerare, Industrilackerare, Sprutlackerare.

Födoämnesallergi
Det finns stora variationer inom födoämnesallergi. Det som är direkt olämpligt är att i fall man är nöts- eller mjölallergiker skulle satsa på yrken inom bageri eller konditori. För övrigt, så kan man i princip arbeta inom alla yrken, men man måste tänka på att meddela sin arbetsgivare om sin födoämnesallergi och se till att personalmatsalen och andra ställen man äter på får vetskap om vilken typ av födoämnesallergi det handlar om.

EKSEM
Eksem kan vara första tecknet på att en allergisk astma håller på byggas upp; tillståndet kan bli livslångt och direkt livsfarligt. Man måste omedelbart sluta vistas i miljöer som är olämpliga för personer med eksem och för astmatiker.

Högriskyrken vid handeksem
Nedan ges EXEMPEL på yrken som utgör förhöjd risk för personer med eksem/atopi/hudbesvär
Vissa yrken inom Service: storköksföreståndare, kock, kallskänka, köksbiträde, fastighetsskötare, städare/lokalvårdare, frisör, florist, tvätteriarbetare/pressare.
Yrken inom Vård (hälso- & sjukvård samt djurvård och barnvård): barnskötare, förskollärare, yrken inom tandvård, barnmorska, sjuksköterska, läkare, veterinär, djurvårdare.
Yrken inom tillverkning & maskinskötsel: skomakare, tandtekniker, guldsmed, silversmed, verkstadsmekaniker, maskinmontör, maskin- och motorreparatör, bilmekaniker, rörmontör, rörinstallatör, isolerare, målare, murare, betongarbetare, tryckeriarbetare, bagare, konditor, konservarbetare, slaktare, charkuterist, mejeritekniker, bryggeriarbetare, arbetare i kemisk, plast- och gummi industrier, garvare, skinnberedare.

DIABETES
Det finns ett fåtal yrken inom Försvarsmakten, Polisen, yrkesmässig fordonstrafik, luftfart, sjöfart och järnvägstrafik - där det finns restriktioner för personer som lider av diabetes.

KRAMPSJUKDOMAR
Undvik följande yrken: Elektrikeryrken, Sjömansyrken, Flygyrken, Yrken med svetslågor, Yrken där man jobbar på höga höjder. Yrkesförare är ett "gränsfall": man måste ha varit krampfri i minst 5 år för att få lov att köra yrkestrafik.

NARKOLEPSI
Rekommendationer är att undvika alltför stillasittaande och enformiga arbeten samt yrken som är förenade med stora risker, ex. arbete vid farliga maskiner eller som yrkeschaufför.

HÖRSELSKADOR
Undvik bullriga yrken som ex. plåtslagare, verkstadsmekaniker och andra verkstadsyrken, musik-yrken och andra yrken där man kan riskera utsättas för höga ljud.

ORTOPEDISKA sjukdomar och tillstånd
Vid "dålig rygg" och/eller "dåliga knän" och/eller skolios, ryggtrötthet eller svaga ryggmuskler undvik arbeten med ensidiga arbetsställningar och/eller tunga lyft, som ex. byggnadsyrken som byggnadssnickare, betongarbetare, byggnadsmålare samt dansare, danslärare och liknande fysiskt påfrestande yrken.

SYN
Färgblindhet
Inom ett antal yrken måste ha sinne för färger, eller åtminstone kunna skilja dem åt. Dessa yrken är bland annat: Elektriker, Grafiker, Florist, Billackerare, Byggnadsmålare, Konservator och TV-producent.
Men det finns ett antal yrken där normalt färgseende är ett krav. Dessa yrken är bland annat: Lokförare och vissa andra arbeten med järnvägsanknytning, Polis, Pilot, Flygledare, Sjöbefäl samt Vissa yrken inom FM, Försvarsmakten.
 

Vid nedsatt syn
Det skiljer sig från yrke till yrke, men rent generellt kan man säga att i yrken där synförmågan är viktig på grund av att man har ansvar för andras liv och säkerhet, ställs det ganska höga krav. Detta gäller för t.ex. förare av olika slags fordon på land, på spår, till sjöss och i luften. 

Ibland räcker det inte med att man klarar sig med glasögon. De kan ramla av eller gå sönder etc. Även yrken där man hamnar i fysiskt påfrestande situationer kan ha olika synkrav och regler om t.ex glasögon är OK. 

Bäst är det att kontakta respektive utbildningsanordnare (den skolan där utbildning erbjuds) eller den ansvariga myndigheten för att fråga vad som gäller avseende synkrav och övriga hälsokrav. T.ex kontaktar man Transportstyrelsen med frågor om hälsokrav på alla fordonsförare inkl piloter. Transportstyrelsen har en speciell medicinsk avdelning som bedömmer förarlämplighet, tel.nr till den är 0771-29 00 60 och telefontid är på vardagar kl.9-11. 
Vid funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom och i fall man undrar om man är lämplig som förare, kan man genomgå testning på Mobilitetscentret. Gäller det anläggningsförare - kontaktar man ME (Maskinentreprenörerna) som är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. Gäller det militärer - kontaktar man Försvarsmakten. Gäller det poliser går man in på den här hemsidan och läser förklaring om vilka krav på fysisk och psykisk hälsa som ställs på sökande och varför de ställs och i fall ngt. ändå är oklart - kontaktar man Polishögskolan. Gäller det brandmän - kontaktar man MSBMyndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. För brandmän gäller samma synkrav som för B respektive C körkort.

Rekryteringsmyndigheten testar alla sökande till totalförsvaret, polisen, tullen, räddningstjänsten (bland annat brandmän). Man kan kontakta Rekryteringsmyndigheten med sina frågor om medicinska hinder för att arbeta inom dessa yrken. 

Exempel på hur man kan gå till väga rent praktiskt i fall med nedsatt syn: 
Med informationen om synkrav i yrket i handen kan eleven/föräldrarna gå till en optiker och fråga om det fungerar för just den personens synförmåga med eller utan synhjälpmedel. 
Eller tvärtom - med info från optikern om synfelet kan man kontakta myndigheten för att höra om det är ett hinder.
Det finns olika kompetens hos optikerna. Om optikern har en synergonomiutbildning är det ett plus. Gå till Optikesförbundets hemsida och sök på den ort du bor i - efter vilka optiker som finns där. På info som kommer upp anges vilken fortbildning varje optiker har.

CAMMCentrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, bedrivs ett projekt, "Hälsosam yrkesdebut" där frågor om hälsokrav som ställs på sökande till olika utbildningar, har tagits upp. Projektets syfte är främst att ge studie- och yrkesvägledare bättre möjligheter att bedriva medicinsk studie- och yrkesvägledning, så att SYV kan hjälpa ungdomarna till yrkesval som inte kolliderar med deras medicinska begränsningar. Resultaten kommer inom något år. Förhoppningsvis kan projektet leda till att sidan Jobbafrisk (om yrkesval, astma och eksem) vidareutvecklas med bland annat synkrav i olika yrken. 

I fall man inte hittar svar på sina frågor om hälsokrav för ett visst yrke eller vid stora svårigheter i bedömningen av en sökandes lämplighet till en viss yrkesutbildning, kan man vända sig till Unit of Occupational medicine, Institute of Environmental medicine vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Yrken inom vilka Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav om medicinska kontroller i Arbetslivet
Var god se www.av.se/arbetsmiljoarbete.
Exempel på yrken med hälsokrav utöver det som uppges på Arbetsmiljöverkets hemsida om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter är:
Flygledare, Pilot, Polis, några yrken inom Försvarsmakten (ex. Officersyrken); Yrkesförare; yrken inom spårtrafik; Stationstekniker/strålskyddsarbetare; vissa yrken inom område "Livsmedel".

Exempel på yrken där det ställs mycket stora hälsokrav pga de yrken är fysiskt och psykiskt mycket krävande:
Rökdykare och Kemdykare.
Tjänstbarhetsbedömning görs. Arbetsprov utförs på rullband med full larmutrystning. När man ska börja jobba, krävs det att läkarundersökning har genomförts senast 6 månader innan och därefter årligen. Vid upphittade luftvägsbesvär, måste spirometri genomföras. 

Dykare
Tjänstbarhetsbedömning görs. Ma bedöms som icke-tjänstbar om man ex. lider av hjärt-/lugn-/kärl-/njursjukdomar, epilepsi eller diabetes. Läkarundersökning måste genomföras senast 12 månader innan man börjar arbete och därefter var femte år.

LÄNGD & VIKT
Det finns också yrken där det finns begränsningar på hur lång/kort yrkesutövaren bör vara samt hans/hennes vikt. Exempel på sådana yrken är pilot och helikopterpilot inom Civilflygfart och inom FM, försvarsmakten. Se ex. yrkespresentation Helikopterpilot inom FM, där det uppges de exakta längd- och vikt-kraven.
 

Länktips
kemi.se - Kemikalieinspektionen verkar för att minska riskerna för att människor & miljö skadas av kemikalier
forsakringskassan.se - för dig med funktionsvariation
astmaoallergiforbundet.se - opinionsbildar för förändringar som leder till ökad tillgänglighet till olika miljöer för människor med allergier & överkänslighet
av.se - Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens & riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- & arbetstider följs
folkhalsomyndigheten.se - Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå
amm.se - Arbets- & miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utreder ohälsa relaterad till arbetslivet & omgivningsmiljön i Västra Götalandsregionen & Norra Halland
sodrasjukvardsregionen.se/amm - Arbets- & miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker & analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa
1177.se - allmän info om Företagshälsovård (Företagshälsan)
foretagshalsor.se - Företagshälsovården ska bidra till att förebygga ohälsa & främja hälsa
diabetes.se - info om yrkeslivet för diabetiker på DiabetesFörbundets hemsida
av.se/arbetsmiljoarbete - info om Arbetsmiljöverkets hemsida om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter
stralsakerhetsmyndigheten.se - Swedish Radiation Safety Authority arbetar pådrivande & förebyggande för att skydda människor & miljö från oönskade effekter av strålning.