På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Att vara lärling

Det är på vissa gymnasieskolor möjligt att gå ett yrkesprogram som gymnasial lärling.

En lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret på gymnasiet. Från och med det läsår man börjar sin lärlingsutbildning kommer man att gå minst halva sin utbildning på en eller flera arbetsplatser. En gymnasial lärling förväntas få samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram.

Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att man går en annan utbildning, utan enbart att man lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt. På skolan läser lärlingar de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som behövs i det aktuella yrket.

Den största skillnaden mellan lärlingsutbildning och traditionell (skolförlagd) yrkesutbildning är att gymnasial lärling blir en del av ett arbetslag på en arbetsplats, där man gör det mesta av sin yrkesutbildning, och på så sätt får en in en fot i arbetslivet. Yrkeslärare från skolan bör etablera nära kontakt med elevens handledare på arbetsplatsen och eleven förväntas vara aktivt delaktig i utformningen av sin lärlingsutbildning. 
En av fördelarna med att vara lärling är att eleven både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och goda kontakter inom arbetslivet.

Det skiljer sig mycket mellan skolorna vad det gäller möjlighet att vara lärling. En del skolor erbjudet enbart traditionell (skolförlagd) yrkesutbildning. Andra skolor erbjuder enbart lärlingsutbildning på alla eller några av sina yrkesutbildningar. Det finns även skolor där elever får välja att läsa som lärling eller på det traditionella sättet (skolförlagd yrkesutbildning med 15 veckors APL = arbetsplatsförlagt lärande).

En gymnasial lärling har, precis som alla andra gymnasieelever på ett yrkesprogram, rätt att läsa de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier.

Studieekonomi: som gymnasiaI IärIing kan du få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning (utöver studiehjäIpen) under den tid som du studerar och har ett utbildningskontrakt. Om ditt utbildningskontrakt gäller hela läsåret och du studerar på heltid, får du lärlingsersättning för nio månader per år. För mer information om vem som har rätt tiII IärIingsersättning och hur man ansöker - var god Iäs på CSNs hemsida. CSN är en förkortning som står för "Centrala StudiestödsNämnden". Adress tiII CSNs hemsida är www.csn.se