Att vara lärling

På många gymnasieskolor är det möjligt att läsa ett yrkesprogram som gymnasial lärling. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan (eller i Anpassad gymnasieskolan) gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.

En lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret på gymnasiet. Från och med det läsår man börjar sin lärlingsutbildning kommer man att gå minst halva sin utbildning på en eller flera arbetsplatser. En gymnasial lärling förväntas få samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram.

Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att man går en annan utbildning, utan enbart att man lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt. På skolan läser lärlingar de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som behövs i det aktuella yrket.

Den största skillnaden mellan lärlingsutbildning och traditionell (skolförlagd) yrkesutbildning är att gymnasial lärling blir en del av ett arbetslag på en arbetsplats, där man gör det mesta av sin yrkesutbildning, och på så sätt får en in en fot i arbetslivet. Yrkeslärare från skolan bör etablera nära kontakt med elevens handledare på arbetsplatsen och eleven förväntas vara aktivt delaktig i utformningen av sin lärlingsutbildning.

En av fördelarna med att vara lärling är att eleven både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och goda kontakter inom arbetslivet.

Det skiljer sig mycket mellan skolorna vad det gäller möjlighet att vara lärling. En del skolor erbjudet enbart traditionell (skolförlagd) yrkesutbildning. Andra skolor erbjuder enbart lärlingsutbildning på alla eller några av sina yrkesutbildningar. Det finns även skolor där elever får välja att läsa som lärling eller på det traditionella sättet (skolförlagd yrkesutbildning med 15 veckors APL = arbetsplatsförlagt lärande).

En gymnasial lärling läser, precis som alla andra gymnasieelever på ett yrkesprogram, de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier.

Studieekonomi: som gymnasial lärling kan du få 1.000 kronor per månad i lärlingsersättning (utöver studiehjälpen) under den tid som du studerar och har ett utbildningskontrakt. Om ditt utbildningskontrakt gäller hela läsåret och du studerar på heltid, får du lärlingsersättning för nio månader per år. För mer information om vem som har rätt till lärlingsersättning och hur man ansöker - läs på CSNs hemsida.

För mer information om lärlingsutbildning inom den svenska gymnasieskolan besök skolverket.se