Christinagymnasiet

Christinagymnasiet ligger centralt på Lidingö, i närheten av Lidingöbana och bussar. Vi är ett mindre gymnasium med ca 300 elever och ett högskoleförberedande ekonomiprogram.

Kunskap- Trygghet- Ansvar är skolans ledord och innebär för oss att vårt gymnasium har engagerade, kompetenta lärare som arbetar nära eleverna, att vi är en liten familjär enhet där vi arbetar aktivt för att skapa sammanhållning och gemenskap. Målet är att vi alla, både elever och lärare, tar ansvar för vårt arbete och för att bidra till en trevlig skolmiljö där vi både lyckas i studierna och tar hand om varandra.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Inriktning Ekonomi
Inriktningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag.

Utbildningen utvecklar elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ger även kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.

Inriktning Juridik
Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Utbildningen utvecklar elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag.

Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Utbildningen utvecklar elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Skolan ägs och drivs av Lidingö Gymnasium AB, som ägs av Lidingö Skola AB och som idag driver Christinaskolan på Lidingö.

Visa mer

Kontakta Christinagymnasiet


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, vill gå på öppet hus eller har frågor till Christinagymnasiet. Christinagymnasiet hör av sig inom kort!

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • EK

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!