Tågtekniker
Tågteknikutbildning

Är du en teknisk problemlösare? Som kanske dessutom är fascinerad av tåg? Då kan Tågteknikutbildningen vara något för dig.

APL i egen tågdepå
På ett yrkesprogram ingår så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då det inom tågbranschen råder särskilda säkerhetskrav för praktik, så tränar man istället praktiska moment vid utbildningens egen tågdepå.

Efter gymnasiet är du behörig till yrkeshögskolan men kan också börja jobba direkt om du vill det. Genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt på programmet.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer Tågteknikutbildningen kan vara: tågtekniker, verkstadstekniker eller underhållstekniker.

Några kurser på Tågteknikutbildningen

  • Underhåll Driftsäkerhet
  • Underhåll - hydraulik och pneumatik
  • Elektronik - spårfordon
  • Trafikövervakning och signalsystem - spårfordon