På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Introduktionsprogrammen

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val upphör och ersätts av Programinriktat val fr o m den 1 juli 2019.
Läs info från Skolverket här

Introduktionsprogrammen är till för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det finns fem introduktionsprogram, vars mål är att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning (till exempel på en folkhögskola).  Varje elev på ett av introduktionsprogrammen har en individuell studieplan och läser på heltid. Om eleven önskar lägre studietakt ska det i så fall stämma överens med det program som hen har valt. Introduktionsprogrammen ger elever möjlighet att studera utifrån sina individuellt förutsättningar.

Individuellt alternativ och språkintroduktion är inte sökbara utbildningar, elever tas in via kurator, gymnasiesamordnare, uppföljningsansvarig i kommunen eller en annan behörig tjänsteman, lärare eller rektor. Innehåll i de två utbildnignarna utformas av eleven och skolan gemensamt. Programinriktat individuellt val är en sökbar utbildning medan preparand och yrkesintroduktion kan vara sökbara alternativ om de anordnas för en grupp elever. Prata mer med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

- Preparandutbildningen ska ge behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är till för elever som gått ut grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet. Utbildningen pågår i högst ett år.

- Programinriktat individuellt val är till för elever som har några, men inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Tanken är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

- Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram.

- Individuellt alternativ riktar sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den är tänkt att hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

- Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära ungdomar som nyligen anlänt till Sverige det svenska språket. Tanken är att eleven sedan ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller någon annan utbildning.

NYHET!
Programinriktat val
Fram till juli 2019 finns fem introduktionsprogram. Den 1 juli 2019 sker en förändring där två av dagens fem Introduktionsprogram, Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val, ersätts av Programinriktat val .
Källa: Skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt svenskt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Hemkommunen är ansvarig för att de elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds en utbildningsplats på det programmet.

Behörighet till Programinriktat val
En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:
1) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra ämnen
eller
2) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra ämnen
eller
3) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra ämnen.

Varianter av Programinriktat val
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.

Programinriktat val för en enskild elev
Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras på förhand. Riksrekrytering är i detta fallet ej möjligt att få beviljad.

Programinriktat val för en grupp elever
Om Programinriktat val anordnas för en grupp elever, bör den utbildningen utformas i förväg och vara sökbar.

Riksrekrytering får beslutas om, av Skolverket, enbart om Programinriktat val utformas för en grupp elever.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val upphör och ersätts av Programinriktat val fr o m den 1 juli 2019.

Länktips
Plan för utbildningar på Introduktionsprogram (Skolverket, 2016) och Skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan

Skolor med Introduktionsprogrammen