Naturvetenskapsprogrammet

Se programplan här >>

Programmet passar dig som är intresserad av vetenskap och matematik och vill ha en bred och allmänbildande gymnasieutbildning. Utbildningen passar dig som vill studera vidare på högskola efter gymnasiet. Utbildningen på naturvetenskapsprogrammet är både praktisk och teoretisk. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen. På Naturvetenskapsprogrammet får du lära dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och lära dig värdera olika påståenden.

Vill du kanske studera till att bli läkare, veterinär, astronom, företagsutvecklare eller bli forskare så ska du gå naturvetenskapsprogrammet. Du har även möjlighet att fördjupa ditt program inom något speciellt område, exempelvis konst och kultur, träningslära eller marinbiologi.

Det här lär du dig

Du lär dig om fysikaliska fenomen och skeenden samt om kemiska processer. Du lär dig om matematik och hur matematik kan hjälpa till att beskriva olika fenomen i naturen. Du lär dig om naturvetenskapens historia, hur naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra samt om naturvetenskapens roll i miljöfrågor. Under utbildningen läser du en hel del matematik, och du använder även dina mattekunskaper inom andra ämnesområden, som kemi och fysik.

Inriktningar

Naturvetenskap
Du läser fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger en bred grund och är en av Sveriges äldsta gymnasieinriktningar.

Naturvetenskap och samhälle
Du läser inte bara naturvetenskap utan också samhällskunskap och geografi. Denna inriktning är ny och passar dig som är intresserad av vår miljö.

Vetenskapligt förhållningssätt

Du lär dig att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, det vill säga att tänka kritiskt, föra logiska resonemang, arbeta med problemlösning och systematiska iakttagelser. Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig grund och de som bygger på icke-vetenskaplig grund. 

Du får även möjlighet att bli bättre på att argumentera och uttrycka dig i avancerade skrivoch talsituationer som handlar om matematik och naturvetenskap. Du lär dig även att förstå, läsa och beskriva naturvetenskapliga texter på engelska.

Du lär dig om naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder, till exempel att naturvetenskapliga beskrivningar av omvärlden alltid består av hypoteser som prövas i experiment. Under utbildningen får du möjlighet att testa andras hypoteser samt komma på egna att prova.

Klicka här för programplan!

Skolor med Naturvetenskapsprogrammet

 • Carl Wahren Gymnasium

  Skolan sätter kunskap och individen i centrum

 • Härnösands gymnasium

  Vill du bo kvar på din ort och ändå ha ett arbete?

 • Älvkullegymnasiet

  Karlstads främsta mötesplats för dig som gillar teknik, naturvetenskap, IT och media

 • Eksjö Gymnasium

  Tycker du om att teckna och måla? Gillar du rörliga bilder och film?

 • Sandbackaskolan

  Vi erbjuder sex nationella program samt Introduktionsprogram mm.

 • Svenska Skolan i Nairobi ( SSN)

  Ett år här på svenska skolan i Nairobi är i de flesta fall utbytbart mot ett år hemma.

 • Sjölins Gymnasium Nacka

  På Sjölins Gymnasium står du med en fot i skolan och den andra i verkligheten

 • Hermods Gymnasium Stockholm

  Hermods Gymnasium är en modern kvalitetsskola i Stockholms innerstad

 • Kungsholmens Västra Gymnasium

  Skolans pedagogiska idéplattform sätter elevens lärande i centrum

 • Globala gymnasiet

  Globala Gymnasiet är till för dig som vill påverka