Webbinarium om det nya FS-programmet

Den 8 september deltog GymnasieGuiden i skolverkets webbinarium om det nya nationella gymnasieprogrammet - Försäljnings- och serviceprogrammet (FS).

Från 1 juli 2022 byter dagens Handels- och administrationsprogrammet (HA) både namn och innehåll och blir i stället till Försäljnings- och serviceprogrammet (FS).

Ledorden för det nya gymnasieprogrammet blir: Det övergripande målet är hållbar utveckling och därför måste de unga utbildas i hållbar konsumtion och produktion.

Varför kommer det nya programmet ha just det namnet?
Svar: Tanken är att namnet ska tydligt beskriva programmets innehåll.

Hur kommer FS skilja sig från dagens HA-program?
Svar: På flera olika sätt, bland annat kommer FS inte ha några inriktningar och många poäng samt lång lista med rikt utbud av kurser inom varierande ämnen som blir möjliga att läsa inom programfördjupning.

Varför kommer FS inte ha några inriktningar?
Svar: Tanken är att avsaknad av inriktningar skapar större flexibilitet i vilka kurser som kan läsas inom programmet och vilka yrkesutgångar som programmet kan leda till.

Vilka blir yrkesutgångar på FS?
Svar: Skolverkets förslag på yrkesutgångar inkluderar
• Butikssäljare
• Företagssäljare
• Lagerarbetare
• Marknadsassistent
• Inköpsassistent
• Kundtjänstmedarbetare

Det är inte obligatoriskt för gymnasieskolorna att erbjuda yrkesutgångar, dock finns det flera fördelar i att erbjuda dem, bland annat för att skapa mer tydlighet för gymnasieväljare där de kan se vilka konkreta yrken de kan läsa mot.

Vilka kurser kommer ingå i de olika yrkesutgångar på FS?
Svar: Skolverkets tidsplan för att komma med listor på kurserna för yrkesutgångarna på FS är slutet av oktober 2021.

Varför inkluderar FS så många försäljningskurser?
Svar: Branscherna efterfrågar fler försäljningskurser inom utbildningar.

Vem bestämmer exakt vilka valbara kurser och yrkesutgångar som en gymnasieskola kommer att erbjuda?
Svar: Det bestämmer gymnasieskolans ledning i samråd med de regionala och lokala programråd.