På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Viktigt att veta (K till Ö)

forts från del 1

Karaktärsämnen

Karaktärsämnen är de ämnen som är speciella för varje program. På de yrkesinriktade programmen utgörs karaktärsämnen av yrkesämnen. På de studieförberedande programmen utgörs karaktärsämnen av fördjupade teorikurser. Karaktärsämnena har samma omfattning på alla program, 1.450 poäng (inklusive projektarbete).

Kurser

Alla ämnen som du läser på ett program består av en eller flera kurser som ofta bygger på varandra – till exempel A-, B- och C-kurs. Ofta har kurserna förkunskapskrav, det vill säga du måste ha läst A-kursen för att få läsa B-kursen. Vissa kurser är gemensamma och obligatoriska, medan andra är valbara kurser som du väljer själv. Alla kurser är indelade i steg om 50 poäng, det vill säga de omfattar 50, 100, 150 eller 200 poäng.

Kärnämnen

Kärnämnen är de ämnen alla läser, sammanlagt minst 750 poäng oavsett program. Dessa är svenska/svenska som andra språk, engelska, samhälls-kunskap, religionskunskap, matematik, naturvetenskap, estetisk verksamhet samt ämnet idrott och hälsa.

Lärlingsutbildning

En ny lärlingsutbildning finns på försök i några kommuner. Denna utbildning jämställs med nationella program när det gäller behörighet för att bli intagen. Utbildningen är yrkesinriktad mot till exempel hantverk, bygg, el eller fordon. En stor del av utbildningen genomförs på företag, men du är fortfarande elev i gymnasieskolan.

Meritvärde (till gymnasieskolan)

Bokstavsbetygen räknas om till siffror för att urval ska kunna göras vid antagning till gymnasiet. Bokstavsbetygen översätts till siffror där MVG

ger 20, VG 15 och G 10. När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 bästa betygen samman och ger ett så kallat meritvärde. En sökande som har minst 16 betyg kan alltså ha högst 320 poäng och minst 30 poäng i meritvärde. Om antalet sökande är fler än antalet platser är det merit-värdet som ligger till grund för urvalet.

Modersmålsundervisning

Om du har ett annat modersmål än svenska och om du använder språket aktivt kan du om du vill få undervisning i modersmålet. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev och kan anordnas som:

• individuellt val

• utökat program

• ersättning för undervisning i andra språk än svenska och engelska.

Poäng

Alla nationella och specialutformade program omfattar numera 2.500 poäng. Av dessa utgör kärnämnena 750 poäng, karaktärsämnena 1.450 poäng (inklusive projektarbete 100 poäng) och individuella val 300 poäng. Alla kurser inom de olika ämnena omfattar poäng i steg om 50, det vill säga 50, 100, 150 och så vidare.

Program

Det finns 17 nationella program. Alla är treåriga och ger en bred basutbildning och en grundläggande behörighet för högre studier. De flesta programmen ger även en yrkesinriktning medan naturvetenskaps-, teknik- och samhällsvetenskapsprogrammet i första hand är studieförberedande. Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet är det dessa program som ger de största valmöjligheterna. Alla program har en enhetlig struktur. De består av kärnämnen, gemensamma karaktärsämnen och projektarbete som alla på programmet läser tillsammans. Sedan väljer du en nationell eller lokal inriktning och en kombination av valbara kurser inom programmet. Dessutom väljer du kurser inom ramen för det individuella valet. (Se även ”Specialutformat program” och ”Individuellt program”).

Projektarbete

Alla program innehåller ett projektarbete motsvarande 100 poäng. Du får betyg efter avslutat projektarbete. Om du inte blir godkänd har du rätt

att under gymnasietiden göra om projektarbetet.

Riksrekryterande utbildningar/skolor (Riksintag)

Riksrekryterande utbildningar får du söka oavsett var i landet du bor. Bakgrunden till att en utbildning har riksintag kan variera:

• Regeringen beslutar om riksintag till exempel för att man vill bevara gamla hantverksyrken eller vill stötta ett nyare yrkesområde och därför ge alla en chans att söka utbildningen.

• Skolan är en godkänd friskola till vilken alla kan söka.

• På skolan finns ett riksidrottsgymnasium.

• Skolan har riksrekryterande utbildningar för döva, hörselskadade och/eller rörelsehindrade.

Samverkansavtal

Många kommuner har ett så kallat samverkansavtal med andra orter för att de tillsammans ska kunna erbjuda så många program som möjligt. Om programmet och inriktningen som du vill läsa inte finns i din hemkommun men din kommun har ett sådant avtal med en annan ort ska du söka dit.

Specialidrott (Idrottsgymnasium)

Inom ramen för det individuella valet (300 poäng) erbjuder vissa skolor specialidrott. Du kan även som enskild elev ansöka om att få ämnen som

specialidrott A och B i din sport. Tala med skolledningen. Man skiljer mellan riksidrottsgymnasier dit elever från hela landet kan söka, regionala idrottsgymnasier som innebär att flera kommuner går samman och ordnar idrottsutbildningar och lokala idrottsgymnasier dit bara elever i kommunens upptagningsområde kan söka. Observera att senaste ansökningsdag till riksidrottsgymnasier kan variera. Kolla därför med din studievägledare.

Specialutformat program

Många skolor erbjuder specialutformade program inom något område. Kärnämnen ingår alltid, i övrigt kan du kombinera ämnen och kurser från flera olika program. Utbildningen är alltid treårig och likvärdig ett nationellt program.

Studiebidrag

Den som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får automatiskt studie-bidrag. Du behöver med andra ord inte ansöka om bidraget. Bidraget kommer från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Bidraget är 950 kr/mån och beräknas normalt för fyra månader på höstterminen och sex månader på vårterminen. Om du är myndig betalas studiehjälpen ut till dig själv. Om du inte är myndig betalas pengarna ut till din vårdnadshavare. Du kan även få studiebidrag om du studerar deltid på ett individuellt program. (Se även ”Extra tillägg” och ”Inackorderingstillägg” samt www.csn.se).

Valbara kurser

Alla nationella och specialutformade program innehåller ett block med valbara kurser. Syftet med de valbara kurserna är att ge dig större valfrihet inom det program du har valt. Kursblockets omfattning varierar mellan programmen, från 300 till 800 poäng. Vilka kurser som ska ingå bestämmer kommunen eller skolan inom en ram som ges av Skolverket. Kurserna kan därför variera från skola till skola. En del av programmen har även garanterat valbara kurser, som med andra ord samtliga skolor som har det programmet alltid ska erbjuda. Dessa kurser ger vidgad särskild högskolebehörighet.

Yrkesämnen

Karaktärsämnen på de yrkesförberedande programmen utgörs av programmets yrkesämnen.

OBS! Alla uppgifter i denna artikel är korrekta när GymnasieGuiden produceras (hösten 2003). Kontrollera för säkerhets skull viktiga detaljer med din studie- och yrkesvägledare innan du gör ditt gymnasieval.