På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Viktigt att veta

Information till dig som är förälder (eller bara vill veta mer)

Att söka till gymnasiet innebär att välja skola, program, inriktning, specialämne och så vidare. Här

följer information till dig som är förälder, som gör det lättare för dig att guida ditt barn i rätt riktning.

GYMNASIET I KORTHET – FRÅN A TILL Ö

Ansökan

Sista ansökningsdag till gymnasiet varierar beroende på vilken kommun man bor i, men vanligtvis ska ansökan vara inlämnad i början av februari. Ansökan görs antingen på blanketteller på Internet. Runt den 15 april kommer ett preliminärt intagningsbesked som grundar sig på ens höstterminsbetyg. I de flesta kommuner går att göra omval under en period som sträcker sig ungefär mellan 15/4–15/5. Då kan man ta bort, lägga till eller ändra ordningen på sina val. Kring den 1 juli kommer det definitiva beskedet. Reservintagning brukar pågå max en månad in på höstterminen. Se också Förstahandsval – Andrahandsval.

APL

På nästan alla 17 nationella program är det obligatoriskt att tillbringa 15 veckor på en arbetsplats utanför skolan, s k arbetsplatsförlagd utbildning.

Behörighet

För att bli antagen till gymnasiet krävs betyget Godkänd i ämnena Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska. Man får inte vara äldre än 19 år eller ha ett tidigare slutbetyg från gymnasiet.

Betyg

Sätts efter varje avslutad kurs och på projektarbetet enligt betygskalan Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd.

Extra tillägg

Är en form av studiehjälp. Bidraget prövas mot familjens beräknade inkomst under ett år. Tilllägget kan variera mellan 285 kr och 855 kr/mån.

Läs mer på: www.csn.se

Fri kvot

Har det hänt något under högstadiet som inverkat mycket negativt på ditt barns studier? Då kan han/hon söka fri kvot, vilket ger honom/henne möjlighet att börja på ett program somhan/hon annars inte skulle ha blivit intagen till.

Friskolor

Alla som vill har rätt att gå i en fristående skola godkänd av Skolverket – oavsett om skolanligger i den kommun man är bosatt i eller i en annan kommun. Förteckning över godkända friskolor finns på www.skolverket.se

Frisök (plugga var man vill)

Frisök innebär att man kan söka och bli mottagen till vilken gymnasieskola som helst i hela Sverige, även om utbildningen finns i ens hemkommun eller samverkansområde. Detta gäller bara nationella program och nationella inriktningar.

Förstahandsval – Andrahandsval

I ansökan till gymnasiet kan man göra hur många val som helst, men man gör det i prioriteringsordning (1:a hand, 2:a hand o s v). Om man blir intagen på t ex sitt förstahandsval kommer de lägre valen att strykas. Undantag kan vara om man sökt till olika skolor med olika intagningskanslier.

Grundläggande behörighet

(till högskolan)

Ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram med minst betyget Godkänd i minst 90 procent av kurserna har grundläggande behörighet för studier på högskola eller universitet. De flesta utbildningar kräver dessutom särskilda kunskaper, s k särskild behörighet.

Gymnasiesärskolan

För personer med en utvecklingsstörning som inte har förutsättningar att gå i en vanlig skola.

Inackorderingstillägg

Tillägg för den som bor minst ett par timmars restid från skolan, eller på ett avstånd på minst 6–7 mil.

Inriktningar

Nationella: De flesta program är uppdelade i olika nationella inriktningar under åk 2 och 3.

Lokala: Skolor kan erbjuda lokala inriktningar, vissa har riksintag.

Kurser

Alla ämnen som man läser på gymnasiet består av en eller flera kurser. Vissa är gemensamma

och obligatoriska, andra är valbara kurser som man väljer själv. Kurserna omfattar 100 eller 200 poäng.

Meritvärde/Medelbetyg

När man söker till gymnasiet bedöms meritvärdet/medelbetyget från grundskolan. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

KÄLLA: Skolverket

Modersmålsundervisning

Har man ett annat modersmål än svenska, som man använder aktivt, kan man få undervisning i modersmålet.

RGRH

Riksgymnasier för rörelsehindrade (RGRH) erbjuder studier för personer med svårt rörelsehinder som är under 21 år. Ansökan görs senast den 15 januari.

Gymnasieprogram

Det finns 17 nationella program, samt Specialutformade program (SM) och Lokala inriktningar. Det Individuella programmet är till för personer som inte är behöriga till ett nationellt program.

PRIV

Står för Programinriktat IV och innebär att du kan vara obehörig till ett nationellt program men ändå få börja där.

Gymnasiearbete

Alla program innehåller ett gymnasiearbete motsvarande 100 poäng. Arbetet resulterar i ett betyg.

Riksintag/Riksrekryterande

Ordet »riksintag« används för friskolor. Det innebär att man kan söka och bli antagen till alla fristående skolor, oavsett var de befinner sig i landet. Att ett Specialutformat program eller en lokal inriktning är »riksrekryterande« innebär att man kan bli intagen till dessa oavsett var i landet man bor. Även Riksidrottsgymnasiet är riksrekryterande. Se också Frisök.

Specialidrott

Det finns fyra olika varianter av specialidrott i gymnasieskolan: Riksidrottsgymnasium, Regionala idrottsgymnasier, Lokala idrottsgymnasier, Individuellt val.

Studiebidrag

Den som läser heltid på gymnasiet får 1 050 kr/mån under 10 månader (september t o m juni). Läs mer på www.csn.se

Källa: Skolverket,www.skolverket.se.

Alla uppgifter är korrekta när GymnasieGuiden produceras hösten 2007.