Uppmaning att gå över till distansundervisning

På grund av smittorisk i samband med "corona-epidemin", uppmanas skolorna (från gymnasiet och uppåt, alltså komvux, KKU, yrkeshögskolorna, högskolorna/universiteten, folkhögskolorna) att gå över till distansundervisning.

Från och med 18 mars 2020 rekommenderas att alla gymnasieskolor, lärosätena (högskolor och universitet), vuxenutbildningar och yrkeshögskolor i Sverige bedriva all undervisning på distans.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan.

Beskedet om att gå över till distansundervisning kommer efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Tanken är att studerande i de åldrar som påverkas av det beskedet är tillräckligt mogna för att kunna ta ansvar för sin utbildning, även när den bedrivs på distans.

Hänvisningar/lästips: