Unika certifikat lockade Casper till Thoren Innovation School

Teknik- och dataintresserade Casper Jakobsson siktar på en framtid inom IT. Därför går han IT Program (El- och energiprogrammet) på Thoren Innovation School, där han får en utbildning inom sin drömbransch samtidigt som han tar värdefulla certifikat som ger honom en guldkant på CV:t.

Vi snackar om Cisco-certifikat: prestigefyllda bevis på att du har full koll på och förståelse för IT-varor. På Thoren Innovation School kan elever ta dessa certifikat, vilka signalerar en hög ambitionsnivå. Det var bland annat denna möjlighet som lockade Casper till skolan och det unika El- och energiprogrammet. 

– Jag valde programmet för att jag har ett teknikintresse och vill jobba med det i framtiden. Jag ser det som en bra och lätt väg in i arbetslivet eftersom det är ett yrkesförberedande program. Det är också en väldigt innovativ skola som vi elever kan vara med och bestämma en hel del på, säger han. 

På IT Program har eleverna APL (arbetsplatsförlagt lärande) i totalt 15 veckor – ett till plus med utbildningen, enligt Casper. 

– Det är väldigt bra att man får lära sig i praktiken. På så sätt kan man komma in i arbetslivet, veta vad man kan förvänta sig och hur man måste prestera. Trots att det är APL måste man vara engagerad i arbetet och det är något som är väldigt bra att lära sig, säger han. 

Till vem skulle du rekommendera IT Program på Thoren Innovation School?  

– För dig som tycker om IT och inte vill plugga vidare är programmet jättebra. Du får en stabil väg in i arbetslivet; det är brist på folk inom branschen och IT är framtiden.