Tidigare elever om Thoren Business School: ”Gav verkligen insyn i verkligheten”

Mina Forsell och Albin Jansson tog studenten från Thoren Business School sommaren 2021. Här berättar de vad skolan betydde för dem och vilka egenskaper de tar med sig när de tar sig an livet efter gymnasiet.

Så här säger Mina om sitt val av gymnasium:

”Mitt namn är Mina Forsell och under min tid på Thoren Business School studerade jag samhällsvetenskapsprogrammet. Jag hade hört mycket bra om Thoren Business School innan jag började där, men varför jag valde just denna gymnasieskola var då jag fick information om APL (arbetsplatsförlagt lärande, som varje program på TBS erbjuder, reds. anm.). Både jag och mina föräldrar tyckte att just möjligheten att prova på olika arbetsplatser var en gynnsam möjlighet för mig som elev. Det var även en trygghet att börja på TBS då många bekanta skulle börja där, så när valet kom var det aldrig något annat alternativ som var intressant”.

Vad gör du nu efter studenten?

”Just nu studerar jag socionomprogrammet på Socialhögskolan vid Lunds universitet på campus i Helsingborg. Det jag tar med mig mest från min tid på Thoren Business School är framför allt gemenskapen och den höga studiemotivationen varje elev i min klass CMP18 besatt. Förmågan att vara noggrann, strukturerad och ambitiös för att nå så högt betyg som möjligt är något jag har tagit med mig till högskolan, vilket har gynnat mig mycket i skolarbetet. Tack vare TBS har jag fått goda kunskaper kring det egna ansvaret i skolarbetet och kunskaper kring planeringen därtill.”

Så här säger Albin om sin tid på skolan:

”Hej! Jag heter Albin Jansson och jag gick Communication Program på Thoren Business School i Helsingborg. Min främsta anledning till valet av TBS var fusionen mellan att kunna studera samhälle tillsammans med möjligheten att bedriva ett UF-företag på hög nivå, vilket skolan prioriterar. Detta var en sammanslagning jag själv tyckte var svårt att hitta på en annan skola. Efter studenten valde jag att fortsätta mina studier på Lunds universitet genom en kandidatexamen inom ekonomi.”

Vad tar du med dig mest från din tid på Thoren Business School?

”Förutom otaliga minnen, vänner och möjligheter jag införskaffat mig under min gymnasietid på TBS har jag främst med mig en nyfikenhet på kunskap och UF-tiden. Att jag under min tid på TBS fick möjlighet att läsa intressanta kurser såsom psykologi och filosofi gav mig ett nytänkande kring ordet ”kunskap” och hur mycket man egentligen inte vet om samhället och världen. Att bedriva ett UF-företag gav verkligen insyn i verkligheten, alltså hur det kan se ut rent praktiskt på ett företag. Även i efterhand, speciellt eftersom jag studerar ekonomi, har jag förstått betydelsen av kunskaperna som UF-företagandet medför, då företagande är en stor del av vårt samhälle. Dessutom var tiden på skolan superkul!”