SACO Studentmässor

Saco Studentmässorna anses av många sakkunniga vara Sveriges största forum för studieval efter gymnasiet.

Målgruppen som SACO Studentmässor i försa hand vänder sig till är Sveriges avgångselever, alltså ungdomar som går sista året på gymnasiet.

Hösten 2019 äger SACO mässorna rum i Stockholm (27-29 november) och i Malmö (5 december).

                                Varför besöka en SACO Studentmässa?
För att träffa representanter från skolorna som erbjuder eftergymnasiala utbildningar och få både fakta och inspiration kring de möjligheter som finns efter gymnasiet; värdefull information och en hel del inspiration kan man få även på de seminarier som äger rum under mässorna.

SACO Studentmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö
27-29 november 2019
Öppet:
onsdag den 27 november kl.10 - 16
torsdag den 28 november kl.10 -18
fredag den 29 november kl. 9 -15.
Du kan bland annat hitta yrkeshögskoleutbildningar från Nackademin i monter C 11:16c & från Campus Varberg i monter C 09:32.

SACO Studentmässa på Hylliemässan i Malmö
5 december 2019 kl. 9-16. Du kan bland annat hitta yrkeshögskoleutbildningar från Teknikhögskolan & Affärshögskolan i monter C15C.