Leyas dröm är att bli Veterinär

Leya är 18 år och går sista året på Berga Naturbruksgymnasium, profil: Häst-Naturvetenskap.
Hennes närmsta plan, direkt efter gymnasiet, är att i några år jobba som hästskötare. Leya tycker att utbildning hon går på nu är mycket bra, bland annat pga den är så "bred" och ger många olika möjligheter i framtiden.

Leya är mycket nöjd med utbildningen på Berga: hon har sin häst i skolans stall och kan kombinera ridning med skolarbetet. Inom skolarbetet finns många praktiska moment men också ganska många teoretiska delar, som kombineras på ett bra sätt och passar både den "skoltrötte" och för en riktig "plugghäst"!