Inget högskoleprov våren 2020

UHR (Universitets- och högskolerådet) har beslutat om att det inte kommer att genomföras något högskoleprov under våren 2020. Beslutet är taget med anledning av coronavirus-situationen***.

Högskoleprovet infördes i Sverige undet året 1977; det har tidigare inte ställts in någon gång. Det är alltså för första gången någonsin som Högskoleprovet (som skulle äga rum 4 april 2020) kommer att ställas in.
________
*** Covid-19 (i folkmun kallad "coronavirus") har fått status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom pga bl.a följande omständighet: överhängande risk för snabb smittspridning.

Hänvisningar/lästips: