Hur ser ditt klassrum ut?

DET GRÖNA KLASSRUMMET

Hur ser ditt klassrum ut? Den frågan kan enkelt besvaras av elever och lärare på Öknaskolan. Klassrummet ser olika ut för varje dag. En kobbe i skärgården, på hästryggen i ett ridhus, i en traktor eller i ett tropiskt växthus. Oavsett hur elevernas dagar ser ut, öppnar man här upp för det naturliga klassrummet med sin stabila grund i den gröna näringen, naturbruket. På Öknaskolans naturbruksgymnasium kan du välja mellan fem inriktningar: Häst, Trädgård, Jakt & Viltvård, Djur eller Lantbruk.

Varje inriktning är ett yrkesförberedande gymnasieprogram vilket innebär att eleverna både får den praktiska erfarenheten, men även den teoretiska möjligheten att vidareutbilda sig inom sin respektive inriktning. Med ett klassrum bland annat bestående av ett av Södermanlands  största naturreservat, kan elever med en examen i naturbruksprogrammet Jakt & Viltvård vidareutbilda sig till bland annat viltmästare. Väljer du istället hästinriktning får du fördjupade kunskaper i ridning och körning vilket gör dig fullt anställningsbar som hästskötare efter avslutad utbildning. Är smådjur och reptiler något av intresse, finns inriktning djur med programfördjupningarna Djurskötsel eller Djursjukvård att välja bland. Här får eleverna lära sig om förebyggande djurhälsovård, sjukdomslära, hygien och smittskydd i nybyggda lokaler med tillhörande veterinärklinik.

Idag är vi mer måna om vad vi äter och hur maten och grödor produceras. Inhemskt tillverkade livsmedel och grödor kräver olika yrkeskunskaper och att man tar tillvara på dina affärsmöjligheter i framtiden. Skötsel och underhåll av maskiner sparar pengar åt lantbruksföretagen och kan även leda till jobb som reparatör eller maskinförare. Öknaskolan undervisar eleverna på inriktning Lantbruk att sköta djur, växter och maskiner som finns på svenska gårdar. Kunskaper i biologi och en bra känsla för våra lantbruksdjur ger välmående grödor, djur och ett bättre resultat.

Park- och trädgårdsanläggningarna vid både Öknaskolan och Nynäs slott används i trädgårdsutbildningen. Det finns ett modernt växthus för odling med ett sortiment av inomhusväxter, frilandsodling av grönsaker och en mindre frukt- och bärodling. Efterfrågan på kunnig arbetskraft inom park- och trädgårdsanläggning är stor och chanser till arbete direkt efter examen är stor.

Oavsett intresse inom djur och natur kan du finna det perfekta valet för dig på Naturbruksprogrammet! På Öknaskolan kan du kombinera naturbruksprogrammet med naturvetenskapliga kurser som ger särskild behörighet till vidare studier på högskolan för att exempelvis bli veterinär, agronom eller biolog.

 

Öknaskolan erbjuder även gymnasiesärskola med programmet Skog, mark och djur samt uppdragsutbildningar inom bland annat motorsåg och fyrhjuling.

 

EN PLATS ATT UTVECKLAS VID

Placerat i hjärtat av Södermanland  ligger Öknaskolan omgiven av vacker natur. Här läser totalt ca 260 ungdomar sin gymnasieutbildning. I skolans restaurang serveras eget KRAV-certifierat kött tillsammans med egenodlade grödor. Elever med långt pendlingsavstånd erbjuds internatplats med helpension under veckodagarna. Det är här banden skapas. På en skola där möjligheterna och resurserna till ett mångsidigt lärande finns direkt i klassrummet. Oavsett bakgrund delar ungdomarna ett brinnande intresse för djur och natur vilket förenar dem och ger dem erfarenheter för livet.

Framtiden kräver att naturbrukets olika verksamheter utvecklas genom innovativt tänkande, drivkraft och företagsamhet. Skolans mål är att eleven efter sina tre år ska ha utvecklat sina förmågor så att de kan bidra med tekniska och biologiska kunskaper i ett lokalt och globalt perspektiv.

 

EN DEL AV SÖRMLANDS NATURBRUK           

Tillsammans med Nynäs Slott & Naturreservat bildar Öknaskolan som en del av Region Sörmland; Sörmlands Naturbruk. Båda verksamheterna är mycket traditionsrika kultur- och naturmiljöer vars historiska rötter finns belagda från 1300-talet. Uppdraget är både att förvalta och sköta dess värdefulla egendomar samt att visa vägen mot framtiden genom framsynt utbildningsverksamhet och attraktiva aktiviteter av olika slag – såväl för allmänheten som för yrkesfolk inom naturbruk, kultur och miljö. Öknaskolan och Nynäs Slott är förbundna till varandra genom bland annat ett engagerande miljöarbete som skapat en förebild för andra naturbruksgymnasier, inom jord- och skogsbruksnäringen samt Region och Landsting.

Sörmlands Naturbruk arbetar aktivt för förverkligandet av agenda 2030, regeringens 17 globala mål för hållbar utveckling. Genom att utbilda ungdomar i en hållbar produktion med hänsyn till effektiv användning av resurser och ekosystemtjänster samt minskad påverkan från farliga kemikalier, bidrar Öknaskolan inte bara med miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar genom ökad sysselsättning och förbättrad hälsa. Verksamheten bidrar också till Region Sörmlands övergripande mål; att utveckla regionen och individen på ett hållbart sätt avseende demokrati, kultur, kunskaper och bildning. Detta genom utbildning inom naturbruket samt att kunna erbjuda friluftsverksamhet som bidrar till god livskvalitet, hälsa samt en hållbar utveckling.