På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Högskolebehörighet på yrkesprogram - från HT19

För de elever som börjar på gymansiets yrkesprogram i åk. 1 under hösten 2019 kommer det att ske förändringarna när det gäller yrkesprogrammen. De kommer nämligen att ge grundläggande behörighet, dvs kurserna svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 kommer att även ingå i yrkesprogrammen.

Målet är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesprogram, vilket i sin tur kommer att öka Sveriges konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lagrådsremissen beslutades av regeringen torsdagen den 15 februari 2018. 

Dock kommer elever på yrkesprogram som inte vill läsa kurser för grundläggande behörighet, kunna välja bort dem. 

Idag (uppgift från februari 2018) har alla elever på samtliga nationella svenska yrkesprogram rätt att läsa kurser för grundläggande behörighet - antingen inom programmets 2500 poäng eller som U-kurser, utökade, utanför programmet, dvs som "extrakurser" och därmed läsa mer än heltid och få in fler än 2500 poäng i sitt examensbevis.

Elever som börjar i åk. 1 på gymnasiets yrkesprogram hösten 2018 påverkas inte av de nya reglerna, men de får ändå välja att läsa extra kurser för grundläggande behörighet om så önskas.

Källa: www.regeringen.se/pressmeddelande.