På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Högskolebehörighet på yrkesprogram - ingen förändring

Propositionen med Förslaget om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på gymnasiets yrkesprogram (Lagrådsremissen beslutades av regeringen den 15 februari 2018) avslogs av riksdagen den 19 juni 2018.
Inga ökade möjligheter till grundläggande behörighet, alltså. Eleverna på gymansiets yrkesprogram kommer även i fortsättningen ha rätt att välja till kurser för grundläggande behörighet, men de är inte obligatoriska och eleverna får aktivt välja dem. De kurser som ger grundläggande behörighet, dvs kurserna svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 kommer inte per automatik ingå i yrkesprogrammen.

Målet med förslaget att inkludera kurser för grundläggande behörighet i yrkesprogrammet var att fler elever skulle välja gymnasiets yrkesprogram, vilket i sin tur skulle förväntas öka Sveriges konkurrenskraft på den internationella arbetsmarknaden.

Detta kommer att gälla även i fortsättningen:
alla elever på samtliga nationella svenska yrkesprogram har rätt att läsa kurser för grundläggande behörighet - antingen inom programmets 2500 poäng eller som U-kurser, utökade, utanför programmet, dvs som "extrakurser" och därmed läsa på mer än heltid och få in fler än 2500 poäng i sitt examensbevis.

Källa: riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande.