På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

GYMNASIET FRÅN A–Ö

Ansökan/antagningI år kommer de flesta skolor att ha:runt första mars som sista ansökningsdatum, men bland annat riksidrottsgymnasier brukar ha andra ansökningsdatum. I april får du ditt preliminära antagningsbesked, grundat på dina betyg från höstterminen. I de flesta kommuner kan du göra ett omval (ta bort, lägga till eller ändra ordningen på dina val) ungefär från mitten av april till mitten av maj. I början av juli får du ditt slutgiltiga besked om vilken utbildning du har antagits till som du sedan får tacka ja eller nej till. Eventuell reservintagning brukar pågå högst en månad in på höstterminen.Arbetsplatsförlagt lärande, APLArbetsplatsförlagt lärande finns inom yrkesprogrammen. Det innebär att 15 veckor av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser.Fri kvotDu kan bli antagen till vissa studieplatser på grund av särskilda omständigheter. Det kallas fri kvot. Det kan handla om medicinska eller sociala skäl. Det gäller också dig som har läst motsvarande grundskolan i ett annat land och därför inte har betyg som stämmer överens med det svenska skolsystemet. Du behöver fortfarande uppfylla behörighetskraven.Friskola/fristående skolaEn friskola/fristående skola har en annan ägare än kommun eller landsting. Svenska godkända friskolor är finansierade med skolpeng. Alla som vill har rätt att gå i en friskola oavsett var den ligger. Se vilka friskolor som är godkända av Skolverket på www.skolverket.se.Frisökning/frisökDu kan söka till alla program i hela Sverige, inklusive särskilda varianter. Du kan alltså bli motten i en annan kommun, även om din kommun/samverkansområde erbjuder samma utbildning. Du blir dock andrahandsmottagen, vilket innebär att du får bara plats om alla de förstahandsmottagna (oftast de som bor i den kommunen) blivit antagna och det fortfarande finns plats över. Det är mottagande kommun som beslutar om man vill ta emot frisökare.GymnasiesärskolanGymnasiesärskolan finns för elever med utvecklingsstörning som har avslutat grundskola eller träningsskola.Gymnasial lärlingsutbildningInom yrkesprogrammen kan du välja engymnasial lärlingsutbildning. Då genomför du minst hälften av din yrkesutbildning på en eller flera arbetsplatser.InackorderingstilläggInackorderingstillägg är ett bidrag du kan få om du tillfälligt bor på en annan ort än din hemort under studietiden. Det kan vara på grund av lång resväg, särskilda skäl eller om motsvarande utbildning inte finns på din hemort. Om du går på kommunal skola ansöker du om detta hos kommunen. Går du på fristående skola eller riksinternatskola är det i stället CSN som ska kontaktas. För läsåret 2010/11 ligger den lägsta summan runt 1 400 kr/mån vid studier på kommunal skola.MedianvärdeMedianvärdet ser du på ditt antagningsbesked. Det är mittenvärdet av de elevers meritvärden som är antagna till en utbildning.Meritpoäng (till högskolan)Meritpoäng kan hjälpa dig att komma in på populära högskoleutbildningar efter gymnasiet. Du kan få upp till 2,5 extra poäng att lägga till ditt betygmeritvärde genom att få minst betyget godkänt i meritkurser. Prata med din studie- och yrkesvägledare.Meritvärde (vid ansökan till gymnasiet)Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg i ditt slutbetyg från grundskolan. Meritvärde, antagningspoäng och jämförelsetal betyder samma sak. Ditt meritvärde spelar roll när antalet sökande är större än antalet studieplatser på en gymnasieutbildning. Räkna ut ditt meritvärde på www.gymnasieguiden.se.ModersmålsundervisningOm du aktivt använder ett annat modersmål än svenska eller ett av Sveriges minoritetsspråk kan du få undervisning i det. Du anmäler det i så fall till din skola.Programråd, nationella och lokalaFör att öka samarbetet mellan arbetslivet och gymnasiets yrkesprogram inrättas programråd i och med gymnasiereformen, Gy2011. Varje yrkesprogram ska ha ett nationellt programråd med en rådgivande roll och insyn i vad elever lär sig på programmen. Det skapas även lokala programråd som ska hjälpa till med kurserna i arbetsplatsförlagt lärande, APL, och med utformning och bedömning av gymnasiearbeten.Riksgymnasier för rörelsehindradeSvårt rörelsehindrade ungdomar under 21 år har rätt till anpassad gymnasieutbildning. Sverige har riksgymnasier för rörelsehindra- de i Stockholm, Kristiansstad, Göteborg och Umeå. De har anpassade undervisning, habilitering och elevbostäder. Läs mer på www.rg.nu.Riksintag/riksrekryteringRiksintag/riksrekrytering innebär att du är förstahandssökande till en utbildning oavsett var du bor. Riksintag/riksrekrytering finns på friskolor, riksidrottsgymnasium, utbildningar för rörelsehindrade och för elever med särskilda behov.SamverkansavtalMånga kommuner samverkar med varandra för att tillsammans kunna erbjuda så många gymnasieprogram som möjligt. De skolor som din kommun har samverkansavtal med tar emot dig som förstahandssökande.SpetsutbildningPå en spetsutbildning fördjupar du dig inom ett specifikt ämnesområde. I Sverige finns 20 spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och huma- niora. Läs mer på www.spetsutbildningar.se.StudiebidragDu som studerar på heltid på gymnasiet får automatiskt studiebidrag från CSN mellan september och juni varje år. För närvarande (ht 2010) ligger bidraget på 1 050 kr/mån. Läs mer på www.csn.se.