På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Gymnasieskolor för elever med särskilda behov

Gymnasieskolor för Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

Tibble Gymnasium i Täby som har haft en dyslexiklass på Samhällsvetenskapsprogrammet har den inte längre, utan elever som har dyslexi går i vanliga klasser. Hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds inom ramen för den vanliga undervisningen och/eller med extrastöd från speciallärare/pedagog. Vissa skolor har så kallad »skrivstudio«, där eleverna kan få stöd. I en del kommuner har man samlat resurserna i ett »centrum«. Det kan t ex heta Läs och skrivcentrum eller Resurscentrum. När du väljer gymnasium, kontakta specialpedagogen eller SYV på den skolan för att få veta vilken hjälp de erbjuder. Man ska egentligen kunna gå på vilken gymnasieskola som helst och få stöd när man har läs- och skrivsvårigheter. Elevens rätt till stöd finns beskriven i både Skollagen och Gymnasieförordningen. Resuser på webben: www.dyslexi.org

Gymnasieskolor för Dyskalkyli, svårigheter i matematik

Svårigheter i matematik uppstår ibland på grund av att eleven har läs- och skrivsvårigheter på grund av lästal, men dyskalkyli innebär att man har specifika svårigheter inom området matematik. Inga kända skolor/klasser finns för elever med dyskalkyli men det finns gymnasieskolor som har »mattestudio« eller »matteverkstad«, där eleven kan få kvalificerat stöd. Resurser på webben: www.dyskalkyli.nu

Gymnasieskolor för Asperger syndrom och högfungerande autister

Anledningen till att det finns förhållandevis många skolor som erbjuder särskilda lösningar för denna grupp är att i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) nämns autism, eller autismliknande tillstånd uttryckligen. Följande skolor har särskilda arrangemang för elever på gymnasienivå:

• Rudbecksgymnasiet i Tidaholm Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA) med internatboende. 7 platser.

• Impius gymnasieskola i Helsingborg Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA) med internatboende. 8+8 platser. Friskola.

• Aspergerverksamheten Danderyds gymnasium, Danderyd Har tre årskurser med 5–7 elever i varje.

• Thorildsplans gymnasium i Stockholm Introduktionsprogrammen (IM) - Asperger

• Solna gymnasium i Solna, Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Asperger

• Vilunda gymnasium, Upplands Väsby Program: IM

• Björklidens Gymnasium, Knäred En gymnasiesärskola med tre yrkesprogram, Storhushållsprogram, Park- och Miljöprogram samt Estetiskt program. Internatboende. För ungdomar med funktionshinder som Asperger syndrom och autismliknande syndrom. 12 platser.

• Viljan Asperger Centrum, Ramnäs Sociala programmet. 10 platser. Internatboende.

• Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg För elever som anses klara ett nationellt program med erforderlig hjälp. Liten grupp, specialpedagoger. Specialutformat program.

• Fredrika Bremergymnasierna, Haninge Alla program med extra stöd av speciallärare inom Aspergerenheten

• Malmö latinskola, Malmö IM-F för elever med studiemotivation och en neuropsykiatrisk diagnos.

• Kvarngymnasiet, Järfälla Program: IM

• Östra real, Stockholm Program: IM

• Rudbecksskolan, Örebro Program: SA, IM

• Nobelgymnasiet, Karlstad Program: IM

• Ungdomscentrum, Umeå Program: IM

• Vårdförbundet Blekinge, Olofström 8 platser. Har internat. Program: SA/IM

• Folkhögskolan Det finns 11 folkhögskolor som har Asperger-klasser. Alla tar inte emot elever som är 18 år men vissa kan göra det. Resurser på webben: http://attention-riks.se

 

Gymnasieskolor för ADHD, DAMP, koncentrationssvårigheter

Precis som för läs- och skrivsvårigheter finns det väldigt få skolor/klasser för elever med svårare koncentrationssvårigheter. De skolor vi känner till är:

• Karolinaskolan i Höör Naturbruksgymnasium och internatskola för ungdomar med DAMP/ADHD. Friskola.

• Farsta gymnasium, Farsta Elever som har diagnosen DAMP/ADHD eller liknande svårigheter.Max 10 elever. Program: IV Resurser på webben: http://attention-riks.se
 

OBS! Vi reserverar oss för att det kan ha skett ändringar i skolornas utbildningsutbud sedan detta reportage skrevs.