Grillska Eskilstuna samarbetar med Raoul Wallenberg Academy

Jonny Nilsson, lärare på Grillska Eskilstuna i bland annat samhällsvetenskap och religion, berättar om samarbetet mellan Grillska Eskilstuna och Raoul Wallenberg Academy.
Vad är det här kubprojektet för något?
Det är ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy som syftar till att belysa mänskliga rättigheter genom att på olika sätt arbeta med mänskliga rättigheter i undervisningen och använda kuben som en plats för att illustrera mänskliga rättigheter. Raoul Wallenberg är en organisation som inrättades av Raoul Wallenbergs familj för att verka i hans minne. Han hjälpte ju judar under Förintelsen, från nazisterna, i Ungern. 
Vad är den här kuben för något?

Kuben är egentligen en container i svart stål. Sammantaget skickades 30 kuber ut i Sverige och några andra länder. Varje kub fick representera en mänsklig rättighet.  
Vad ska ni göra på Grillska Eskilstuna?
Det är lite grann upp till arbetslagen. Varje arbetslag får ett visst antal veckor att ta hand om kuben. 
Vad är temat för vår kub?
Vårt tema är rätten till egendom, men man kan också belysa mänskliga rättigheter i största allmänhet. Bakgrunden är att man fråntog judarna deras egendom och stal deras tillhörigheter på olika sätt under Förintelsen. Det skulle också kunna beröra samernas rätt där man fråntagits landområden för renskötsel. Jag tänker också att man kan belysa klassfrågor inom ramen för detta. Hur vissa har mycket medan andra har ganska lite. De som har lite eller ingenting alls kanske förvägras rätten att ha tillgångar att leva ett drägligt liv. Jag har i min klass valt att belysa tiggarnas situation. De är här för att få ihop pengar så att de kan leva ett drägligare liv i sina hemländer. Det handlar ju också om egendom, i någon mening. 
Bidrar det här till någon förbättring i världen?
Förhoppningsvis. Om det leder till att gymnasieelever har en bättre medvetenhet till mänskliga rättigheter generellt eller den här specifika rättigheten så kan det i förlängningen förhoppningsvis leda till en bättre värld. Om man i sitt skolarbete kan bidra till en medvetenhet om mänskliga rättigheter hos allmänheten vore ju det positivt. 
Är du stolt över att bidra till detta?
Jag hoppas att det blir något som vi kan vara stolta över. Kuben kommer imorgon, 25 februari, och kommer att stå på Bibliotekstorget utanför biblioteket. Förhoppningsvis kommer vi att ha dekorerat den redan under den här veckan. Välkomna dit och titta!