"En dröm för mig är att äga ett eget hotell"

Maja Svärd tog studenten från Hotell- och turismprogrammet på IHR 2020. Minnet hon håller närmast från sin gymnasietid är utlandspraktiken hon gjorde i Cordoba, Spanien. Erfarenheterna bär hon med sig än idag när hon studerar turism på Södertörns högskola.

Hur kommer det sig att du valde att läsa hotell och turism på gymnasiet?

– Jag valde att läsa hotell och turismprogrammet under min gymnasietid eftersom jag var nyfiken och ville ta mig ut i arbetslivet. Jag intresserades främst av att det var ett yrkesförberedande program med både praktiska och teoretiska arbetsområden samt att ha tillfället att kunna utföra utlandspraktik i årskurs 3. Det var även viktigt för mig att kunna välja att läsa de högskoleförberedande kurserna svenska 2 och svenska 3 eftersom det ger möjligheten till att vidareutbilda sig efter gymnasieexamen.

Hur var din tid på IHR?

– Jag är väldigt nöjd med min tid på IHR och trivdes väldigt bra i min klass. Då vi arbetade praktiskt i skolans egen restaurang lärde man känna de övriga klasserna vilket bidrog till en gemenskap under de teoretiska perioderna. Och inför praktikperioderna var lärarna alltid där och stöttade samt såg till att allt gick rätt till och att man kände sig trygg.

Är det något minne från IHR du kommer ihåg lite extra? Berätta!

– Våra servicepass där vi fick arbeta praktiskt under kvällstid i skolans egna restaurang. Dessa service pass gick ut på att vi elever från kök-och serverings samt hotell-och turismprogrammet tillsammans med hjälp av både varandra och lärare fick pröva på att driva våran egna restaurang med utomstående gäster. De praktiska momenten vi utförde har lagt grunden till den kunskap jag har idag och varit en stödpelare till mig under mitt arbetsliv. I den restaurangen lärde jag mig bland annat hur man lägger ett kuvert, kassahantering, olika bärtekniker, servettvikningar, barkunskap och hur man bemöter gäster.

Ett minne jag aldrig kommer att glömma är även självfallet min utlandspraktik jag genomförde under cirka fyra veckors tid i Cordoba, Spanien. Där praktiserade jag som receptionist på Hotel Los Patios samtidigt som jag upptäckte den charmiga staden. Vi var fem stycken elever från IHR som flög ner tillsammans. Väl på plats hade vi separata praktikplatser men bodde tillsammans på ett elevhem med studenter från ett flertal länder däribland England, Polen och Tyskland.

Vad är det viktigaste och bästa du lärt dig från IHR?

– En av de mest betydelsefulla kunskaperna som jag tagit med mig från IHR kommer från praktiken vi genomförde på olika arbetsplatser kopplade till vår utbildning. Med hjälp av praktiken fick vi elever ta del av hur olika verksamheter arbetar och vilka kompetenser som är väsentliga för att kunna arbeta inom hotell och restaurangsektorn. Än idag har jag användningen för det jag fick lära mig under vår praktik från IHR.

Vad har du gjort sedan studenten?

– Efter studenten började jag  jobba och arbetade under ett år innan jag började mina högskolestudier. Eftersom att det var en pågående pandemi när jag skulle påbörja mitt arbetsliv var det svårt att få jobb inom servicebranschen, under sommaren jobbade jag i köket på ett äldreboende. Redan i slutet av sommaren hade jag fått jobb inom servicebranschen på ett mindre hotell. Trots pandemins svårigheter har det varit relativt enkelt att få anställningar på grund av den yrkesförberedande gymnasieprogrammet på IHR. Sedan studenten har jag haft ett flertal anställningar inom restaurang både i kök och servis, hotell som receptionist, nattjobb på bensinmack och bartender på nattklubb. För tillfället arbetar jag vid sidan av studierna på ett hotell med event-och konferensmöjligheter som baransvarig samt stöttar serveringen.

Berätta om din nuvarande utbildning, vad läser du och vad får du lära dig?

– Just nu läser jag min tredje termin av Turismprogrammet på Södertörns högskola. Turismprogrammet är en treårig utbildning som innefattar 180 högskolepoäng och innebär heltidsstudier samt en möjlighet till att ta dubbla kandidatexamen. Första, andra och sjätte terminen läser man turismvetenskap A, B och C. Tredje och fjärde terminen läser man A och B kursen i sitt valda biämne vilket i mitt fall är sociologi. Den femte terminen kan man välja att läsa C kursen i sitt biämne och få dubbel kandidatexamen eller alternativt välja praktiktermin, utlandstermin eller läsa ett annat turismrelaterat breddningsämne. Under min studietid får jag kunskap inom bland annat hållbar destination, hospitality management, upplevelseturism, e-turism, event och även akademiska perspektiv kring turismens möjligheter och utmaningar i dagens samhälle.

Vad är dina planer efter studierna, vad är drömmen?

Efter mina studier vill jag fortsätta min karriär inom servicebranschen, just nu vet jag inte exakt vad jag vill arbeta med men jag vet att mina valmöjligheter är stora både innanför och utanför Sverige. En dröm för mig är att äga ett eget hotell.