Elevernas fina initiativ: ”Vi ser till att alla trivs på skolan”

Skolan ska vara en trygg plats att gå till, där alla kan få både studiero och motivation. För att uppnå det målet har 15 elever gått ihop på Thoren Business School i Solna, och genom olika aktiviteter och stödfunktioner ska de tillsammans se till att alla trivs på skolan. Nytt är att förstaårseleverna också kan få läxhjälp av de äldre eleverna.

Det är en bra stämning på Thoren Business School. I de olika soffgrupperna sitter eleverna och pratar lugnt med varandra. Ingen står själv och ingen överröstar någon annan. 

– Vi har en stor gemenskap och en lättsam stämning samtidigt som alla är seriösa med sitt skolarbete. På andra skolor har jag upplevt att det blir uppdelat i två grupper – de som vill plugga och de som vill ha roligt, här får du båda på ett helt annat sätt, berättar eleven Rovshan Dadashev.  

Rovshan går i årskurs 2 och är en av de elever som är med i TBS Solna Friends, en grupp med 15 medlemmar som värnar om allas trivsel på skolan.

– Det är ett initiativ av elever och rektorn för att skapa en god skolmiljö. Vi ser till att alla trivs, skapar event och annat för att främja vår skolkultur. Eftersom vi är närmare eleverna hör vi dem kanske på ett annat sätt än de vuxna, och kan förstå deras perspektiv bättre, säger Rovshan.

Läxhjälp med case

Gruppen TBS Solna Friends viktigaste uppgift är att finnas där för alla och skapa en bra stämning, berättar eleven Timur Caglar.  

– Det är främst att vi finns här; vi syns, vi har kontakt med alla. Vi har en positiv inställning till skolan för att föregå med gott exempel. Vi planerar in exempelvis läxhjälp eller aktiviteter som teambuilding för att föra samman eleverna, säger Timur.

Ett nytt projekt som gruppen har startat är läxhjälp kring case på skolan. Case är ett uppdrag från företag eller organisationer som eleverna genomför istället för att bara läsa om ett ämne. Det gör att skoluppgifterna blir helt verklighetsbaserade, men för en del elever är det ovant att arbeta på det sättet. Självklart kliver då TBS Solna Friends in för att hjälpa.  

– Vi ville skapa läxhjälpen för att vi ska kunna hjälpa varandra och ta del av det andra kan, säger Timur. 

Hur är känslan på Thoren Business School? 

– På andra skolor känner man sig mer som en i bakgrunden, här känns det som att alla får vara med längst fram. Vi har en skön aura på skolan, en god pluggkultur och alla gör sitt bästa, säger Timur.

Om någon känner sig utanför eller ledsen i skolan – vem ska man vända sig till då?

– Det är en svår fråga för det vanliga svaret är att gå till någon vuxen, men alla vill inte det eller saknar någon de litar på. Men finns det någon i din närhet, oavsett vem; en vuxen, en elev, en kurator eller någon som du känner dig trygg med, så våga gå och prata. Det är det vi vill uppnå med TBS Solna Friends, vi vill vara de trygga personerna för andra elever att komma och prata med, säger Rovshan Dadashev.