På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

"Bokslut" för SkolSverige 2017

Nu, när det är bara några få dagar på 2017 kvar, vill vi på GymnasieGuiden.se sammanfatta skolåret 2017.

Några av de viktigaste händelserna under det gångna året är:

Resultat från de internationella undersökningarna PIRLS och ICCS
Svenska elever i åk. 4 har konstaterats ha god läsförståelse och elever i åk. 8 är mycket bra på samhälls- och demokratikunskaper. Tillsammans med de förbättrade resultaten i PISA och TIMSS framträder bilden att den svenska skolan är på rätt väg, samtidigt som vissa utmaningar också blir tydligare:

  • den svenska skolan kompenserar inte tillräckligt för elevernas bakgrund
  • det finns stora skillnader mellan pojkars och flickors studiefärdigheter, t.ex i läsförståelse
  • endast 18 % av eleverna uppger att de tycker mycket om att läsa.

Statistik gällande lärarnas läsvanor visar att endast 36 % av lärarna uppger att de läser barn- och ungdomslitteratur, i kompetensutvecklingssyfte, minst 1 gång månaden och 17 % av lärarna uppger att de inte läser några barn- och ungdomsböcker alls. Källa: https://timssandpirls.bc.edu.

Skolkommissionens slutbetänkande blev klart 
Många hade stora förväntningar på Skolkommissionens arbete som blev klart den 20 april 2017. Flera intressanta slutsatser och goda förslag finns med i Skolkommussionens slutbetänkande. Exempelvis föreslås viktad elevpeng beroende på elevunderlagets socioekonomiska bakgrund. Förslaget innebär ett större statligt ansvarstagande, vilket naturligtvis är positivt. Källa: www.regeringen.se/artiklar/2017.

Utbildning i NPF för speciallärare och specialpedagoger
I november 2017 beslutade den svenska regeringen att utbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer (vanlig förkorning - NPF) skall bli en obligatoriskt del i utbildningen till speciallärare och specialpedagoger. Speciallärare och specialpedagoger kommer i och med detta beslut få ännu tydligare och fördjupade kunskapen om funktionsvariationer. Detta är ett viktigt steg mot att göra Sveriges skolor än mer tillgängliga för barn och ungdomar med NPF. Källa: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017.

Obligatorisk förskoleklass
Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen år 2018. Källa: www.regeringen.se/rattsdokument.

#metoo kampanjen
Kampanjen som fick mycket stor uppmärksamhet, så även inom skolans värld under hashtaggen #tystiklassen och under hashtaggen #ickegodkänt  samt under hashtaggen #räckupphanden. Detta kommer förhoppningsvis leda till att människor helt slutar normalisera sexuella kräkningar, vilket i så fall även leder till förändrade attityder och förhållningssätt mellan människor i hela samhället.