Asef, elev på inriktning Lant, berättar om växtodlingssäsongen 2020 på skolan, vt åk1-ht åk2

Kombinationen av teori och praktik är ett bra sätt att lära sig, olika elever lär sig olika lätt genom att läsa, lyssna, se och känna. Vi Ösbyelever får både teoretisk och praktisk undervisning som fungerar hur bra som helst.

Under våren började vi med jordbearbetning och sådd, därefter körde vi vallskörd. Vi slog, strängade, körde hackvagn, packade och täckte silon, vi var med på hela ensilagekedjan.
Under hösten har vi bl.a tröskat och transporterat spannmål till Lantmännen.

Det var en rolig upplevelse och vi fick bra instruktioner och stöd från lärare och kamrater. Vi hade en bra stämning och väldigt kul på jobbet och det har skapat många fina minnen som vi kommer att minnas resten av livet.

/Asef