På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Alla som vill bli en loser räcker upp handen!

Det spelar ingen roll vilket yrke du har tänkt dig. Om du inte kan läsa och skriva ordentligt så väljer livet åt dig. Du blir en loser.

Grattis! Du ska just ta nästa steg mot ett bra liv, via gymnasiet. Kanske har du redan bestämt dig för att bli lärare, galtskötare, oceanforskare eller bara miljonär. För du vill väl inte bli en loser? Nähä, trodde väl det.

Då så. Här är grundkursen för att undvika loserfällan:

1. Lär dig läsa och förstå bra.

2. Lär dig skriva bra och uttrycka dig rätt.

3. Lär dig bedöma och kritisera information.

Du som tycker att detta är självklart kan sluta läsa här.

Du som tvivlar – häng med på en skumpig resa genom verkligheten!

Kanske har din lärare sagt något liknande. Som att du måste läsa vissa böcker och att det är viktigt att skriva uppsats.

Det är både rätt och fel. Rätt, för att du kommer att bli en tredje klassens medborgare om du inte förstår det du läser och inte kan försvara dina rättigheter. Fel, för att det inte är så viktigt vad du läser eller skriver, bara att du gör det!

Varför är det då så viktigt, om du inte har tänkt dig att bli professor?

Svar: Att läsa tidningar och böcker ger dig spänning, underhållning och avkoppling på samma gång. På köpet får du en bonus utan att ens behöva tänka på det – allmänbildning, ett bättre ordförråd som hjälper dig att skriva bättre, ökad kunskap om människor, kulturer, vårt samhälle, världshändelser och språk.

Att kunna skriva är lika viktigt. Du kommer att behöva skriva i många situationer: När du söker jobb, när du ska svara myndigheter och företag som kommer att skicka dig konstiga brev genom hela livet. Typ: Du har köpt din första lägenhet, flyttat in och trivs. Tills brevet från banken dimper ner:

”Härmed meddelas uppsägning av lån nr 002648739645–637 per 2002-10-01. Uppsägningen sker enligt låneavtalets paragraf 15:2; då prognoserna för lånets säkerhet med hänsyn till rådande reporänta och i enlighet med bankens generella räntepolicy justerats med en procentenhet överstigande den för lånet tillåtna, samt i brist på borgesman, kan borgenär utan annan anledning låta meddela att lånet förfaller med omedelbar verkan. I händelse av gäldenärens underlåtelse att fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenär, kan densamme enligt paragraf 17:6, 18:9 samt 21:6 begära kvarstad av egendom såväl beträffande säkerheten för lånet som annan egendom, tills skulden är tillfullo reglerad…”

Där står du och förstår inte ett ord av brevets snåriga men viktiga innehåll. Vad banken menar är nämligen:

”Hej! Du har lånat en miljon kronor av oss för att köpa en lägenhet. När du köpte lägenheten var den värd över en miljon kronor. Nu är den bara värd 750.000. Vi är rädda att förlora våra pengar. Du har ingen som har lovat att betala dina skulder till oss. Därför måste du nu betala tillbaka en miljon före den 1 oktober i år. Gör du inte det, kommer vi att ta lägenheten ifrån dig, och dessutom kräva dig på 250.000 kronor till så länge du lever!”

Det är alltså ett viktigt brev som påverkar hela din tillvaro.

Världen utvecklas snabbt och utvecklingen ställer höga krav på oss. Du som kan läsa, skriva och förstå det viktiga i det enorma informationsflödet kommer att klara dig bättre än den som inte behärskar sitt språk.

Vilket yrke du än väljer, är läs- och skrivförmågan lika viktig. I livet måste du kunna läsa och förstå brev och instruktioner, svara på brev och fylla i blanketter.

Ju bättre du behärskar språket, desto bättre klarar du dig i livet.

Jaha, och sen då. Räcker det att kunna läsa och skriva?

Nja, inte riktigt.

För att klara dig i den nya världen måste du också kunna skilja mellan rätt och fel, kunna kritisera. I den nya världen har Internet blivit ett stort, viktigt inslag i vardagen. På Internet kan du finna massor av information, delta i debatter och diskussionsgrupper. Men det är viktigt att du är kritisk när du hämtar information på Internet!

Innan Internet fanns kunde människor bara bli publicerade i tryckta medier som tidningar och böcker. Kraven på kvalitet – alltifrån korrekthet till rättstavning – var stora på dem som skrev. Redaktörer och korrektur-läsare granskade varje ord innan det trycktes.

Det var då det.

På Internet kan varje människa ge uttryck för sina åsikter, vilket är en fin demokratisk rättighet. I Förenta Nation-ernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, står det i den 19:e artikeln:

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Det är en bra artikel som värnar om det viktigaste av allt – vår frihet.

Men på Internet finns inga redaktörer som kollar allt. Människor kan publicera vad som helst utan att du har någon garanti för att det är sant eller rättstavat!

Därför är det viktigt att du är kritisk. Att du frågar dig själv och dina kamrater om de uppgifter ni fått i TV, tidningar och via Internet, stämmer? Eller om verkligheten kan vara en annan?

Kraven på att du ska läsa noga, tänka, kritisera och bilda dig en egen uppfattning, blir allt större och viktigare!

För du vill väl inte bli en loser?

Nä. Trodde väl det…