Gymnasiesärskolan

Alla program inom gymnasiesärskolan är på fyra år. Hit kan du söka om du har en utvecklingsvariation* och är under 20 år. Du behöver inte ha gått i grundsärskolan för att få söka.

Nationella program inom särskolan

Det finns nio nationella program som alla är yrkesinriktade. 

Andra program inom gymnasiesärskolan

Särskilda varianter

Kurserna på det här programmen avviker från de nationella programmen. Det kan också krävas särskilda förkunskaper och ibland görs det antagningsprov.

Idrottsutbildningar
De här utbildningarna är inriktade på elitidrott och man söker genom ett specialidrottsförbund.

Riksrekryterande utbildningar
En riksrekryterande utbildning kan sökas av elever från hela landet.

Individuella program
Programmen är helt anpassade efter dina behov och du läser ämnesområden istället för ämnen. 

Ämnen inom gymnasiesärskolan

Programmen består av gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar och individuellt val.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen är ämnen som alla elever läser. Det finns nio gemensamma ämnen:

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. 

Du kan sedan även välja programfördjupningar och individuellt val. Kontakta den skola du är intresserad av att gå på för att få reda på vilka programfördjupningar de erbjuder.

Ämnesområden på Gymnasiesärskolans Individuella program:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation.

Gymnasiesärskola eller gymnasieskola?

Du som har en utvecklingsvariation kan i vissa fall gå på gymnasieskolans introduktionsprogram om du själv vill det och bedöms klara av den utbildningen som erbjuds där. Ändrar du dig kan du alltid byta till gymnasiesärskolan. Det går också bra att läsa kurser från gymnasieskolan inom ditt program på gymnasiesärskolan.

APL eller lärlingsutbildning

På alla de nationella programmen på Gymnasiesärskolan ingår det att genomföra en så kallad arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 22  veckor.
Du kan också välja att läsa programmet som en lärlingsutbildning. Då är du på en eller flera arbetsplatser minst hälften av tiden på utbildningen.

Läsa om kurser

Inom gymnasiesärskolan har du rätt att läsa om en kurs om du inte uppnår målen. Du behöver inte heller ha ett godkänt betyg i en tidigare kurs för att få fortsätta till nästa inom samma ämne.

Betyg

Betygsskalan går från E-A. Du kan inte få underkänt eller ett streck på ett program inom gymnasiesärskolan. Uppnår du inte kraven för det lägsta betyget så sätts inget betyg.
Läser du en kurs inom gymnasieskolan så gäller de betygsbestämmelserna på just den kursen.

Gymnasiesärskolebetyg

Efter din utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilket program du gått och vad du har fått lära dig. Dessutom står dina betyg, de kurser du läst, var du gjort ditt arbetsplatsförlagda lärande och vad du gjorde som gymnasiesärskolearbete.

Efter gymnasiesärskolan

Alla de nio nationella programmen är yrkesinriktade. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiesärskolan om du vill. Du kan också fortsätta studera på folkhögskola, inom studieförbund eller på särvux.

*Ordet "utvecklingsvariation" används ofta som ett modernare uttryck för "utvecklingsstörning". Ordet utvecklingsstörning används t ex. i Skollagen och av FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörnng).