På GymnasieGuiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Jag förstår

Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

VRG Odenplan ligger centralt intill Odenplan i en vacker, kulturhistorisk byggnad som uppfördes år 1885. Lokalerna är nyligen omsorgsfullt renoverade och rymmer ca. 590 elever, som kommer från ett femtiotal olika grundskolor. Skolan erbjuder en rad teoretiska och kreativa fördjupningskurser, och du har möjlighet att inom ditt individuella val välja kurser som ger meritpoäng till högskolan.

Här kan du studera på Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi eller Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap. På Naturvetenskapsprogrammet kan du läsa särskild variant i bild eller musik.

Att med individen i centrum och utifrån ett helhetsperspektiv förmedla utbildning av hög akademisk och konstnärlig kvalitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands.
– VRG:s verksamhetsidé 

På Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan samsas teoretiska studier på hög akademisk nivå med rika möjligheter till konstnärligt uttryck. Du som väljer Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet kan delta i någon av VRG:s musikaler, eller fördjupa dig i bild eller musik. 

På VRG Odenplan får du en högklassig undervisning i de teoretiska ämnena, samtidigt som kan du utveckla din kreativitet i form av t ex bild och musik.

Skolan har en internationell prägel, med många utländska kontakter och samarbeten. Skolan arbetar i en digital inlärningsmiljö, har kontakter med universitet och högskolor och inbjuder föredragshållare utifrån.

Liksom på de andra VRG-skolorna är en del av undervisningen på engelska, av lärare från England, USA, Kanada och Australien. Förutom engelska kan du läsa spanska, franska och tyska. De lärare som undervisar på engelska har språket som sitt modersmål. En del av undervisningen sker genom rollspel, som genom att det är en upplevelsebaserad inlärning, är ett roligt sätt att se till att få kunskap om och insikt i olika ekonomi– och samhällsfrågor.

Varje termin bryts den ordinarie undervisningen för sammanhållna projektarbeten. Tidigare elever som gått vidare till universitet och högskola vittnar om hur väl förberedda för sina vidare studier de blivit under sin tid på VRG. Bland kurserna under det individuella valet kan du utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser i exempelvis bild eller musik. 

Viktor Rydberg Gymnasium har riksintag. Skolorna drivs av en stiftelse.

Visa mer

Don’t miss the fabulous art exhibit on the 4th floor #vrgopl #vrskolor #oplbild

#lunchconcert at #vrgopl

Nu har vi julfint på VRG Odenplan tack vare @vroelevkar! ⛄️🌟🎄#december #vrg #vrgodenplan #vrskolor #vroelevkar

I dag har vi meditativt måleri i sal 205 kl 11.30 - 13.00. Välkomna!!! #vrskolor #vrgodenplan #vrg

Vad vore svenska 3 utan utmanande poesi? #vrg #vrskolor #vrgodenplan

Happy Thursday! Thanks @vroelevkar for our motivation notes #vrgopl #vrskolor