På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Programinriktat individuellt val
Introduktionsprogrammen

Nyhet! Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val, som är två av dagens fem Introduktionsprogram, ersätts av Programinriktat val * i juli 2019. Källa: Skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan

Vill du ta igen det du missat, få godkänt och bli behörig till ett yrkesprogram? Då kan programinriktat individuellt val på IM (Introduktionsprogrammen) vara ett bra alternativ för dig.

Programinriktat individuellt val (förkortning PRO eller IMPRO där IM står för Introduktionsprogrammen) är en utbildning som har för avsikt att leda till att eleven senare blir antagen till ett yrkesprogram.

 För att antas till IMPRO krävs att du har godkända betyg i kurser från vårterminen i å k 9 på grundskolan enligt ett av alternativen nedan:

1. svenska (eller svenska som andraspråk) + engelska + minst 4 andra valfria ämnen

2. svenska (eller svenska som andraspråk) + matematik + minst 4 andra valfria ämnen

3. svenska (eller svenska som andraspråk) + engelska + matematik + minst 3 andra valfria ämnen.

I fall du saknar ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk, kan du antas till Preparandutbildningen, till Individuellt alternativ eller till Yrkesintroduktion

På IMPRO läser du de kurser som saknas för behörighet samtidigt som du följer ett nationellt program baserat på din individuella studieplan.

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Det långsiktiga målet är att du på IMPRO blir behörig och går över till ett nationellt gymnasieprogram och tar efter tre år på gymnasiet ut din examen samtidigt som dina jämnåriga klasskamrater.

Programinriktat individuellt val måste inte erbjudas av kommuner och kan därför saknas helt på vissa orter runt om i Sverige. Presentationer av alla de gymnasieskolor som erbjuder IMPRO kan du se här.

* Programinriktat val
är en utbildning som är aktuell fr o m den 1 juli 2019.

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt svenskt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Hemkommunen är ansvarig för att de elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds en utbildningsplats på det programmet.

Behörighet till Programinriktat val
En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:
1) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra ämnen
eller
2) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra ämnen
eller
3) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra ämnen.

Varianter av Programinriktat val
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.

Programinriktat val för en enskild elev
Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras på förhand. Riksrekrytering är i detta fallet ej möjligt att få beviljad.

Programinriktat val för en grupp elever
Om Programinriktat val anordnas för en grupp elever, bör den utbildningen utformas i förväg och vara sökbar.

Riksrekrytering får beslutas om, av Skolverket, enbart om Programinriktat val utformas för en grupp elever.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val upphör och ersätts av Programinriktat val fr o m den 1 juli 2019.