På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Preparandutbildningen
Introduktionsprogrammen

Nyhet! Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val, som är två av dagens fem Introduktionsprogram, ersätts av Programinriktat val * i juli 2019. Källa: Skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan

Har du av någon anledning inte fått godkänt i flera ämnen och saknar gymnasiebehörighet? Känner du studielust? Då kan preparandutbildningen på Introduktionsprogrammet vara något för dig.

Den här utbildningen kan du gå om du saknar godkända betyg i några få ämnen men är mycket studiemotiverad. Då har du här chansen att läsa upp dem för att få behörighet till ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande nationellt program. 

Utbildningen som utformas individuellt ska pågå som längst ett år och du följer samtidigt kurserna på ett nationellt program. Du ska också ha möjlighet att göra mindre kompletteringar av vissa ämnen för att bli antagen till ett nationellt program efter en kortare tid.

Utbildningen måste erbjudas genom kommunen och efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg.

*Programinriktat val
är en utbildning som är aktuell fr o m den 1 juli 2019.

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt svenskt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Hemkommunen är ansvarig för att de elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds en utbildningsplats på det programmet.

Behörighet till Programinriktat val
En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:
1) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra ämnen
eller
2) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra ämnen
eller
3) svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra ämnen.

Varianter av Programinriktat val
Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.

Programinriktat val för en enskild elev
Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras på förhand. Riksrekrytering är i detta fallet ej möjligt att få beviljad.

Programinriktat val för en grupp elever
Om Programinriktat val anordnas för en grupp elever, bör den utbildningen utformas i förväg och vara sökbar.

Riksrekrytering får beslutas om, av Skolverket, enbart om Programinriktat val utformas för en grupp elever.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val upphör och ersätts av Programinriktat val fr o m den 1 juli 2019.