Falu Frigymnasium

Falu Frigymnasium är en lärarägd skola med omtalad atmosfär. Här utmanas varje elev på just sin nivå, i små klasser, men med stort stöd från lärare och mentorer. Målet är att nå en kunskap som ger verklig nytta för livet. Undervisningen är direkt förberedande för arbetsliv eller vidare studier på högskola och universitet.

Skolan har sedan många år en internationell profil
Varje program skapar projekt och teman tillsammans med partners runtom i världen. Eleverna har via utbyten, språkresor och studiebesök stora möjligheter att resa.

FaluFri är certifierad FN-skola och det globala perspektivet finns med i all undervisning. Varje år arrangeras ett populärt FN-rollspel där eleverna agerar diplomater och på engelska förhandlar om komplexa frågor.

Från och med läsåret 17 / 18 kommer skolan att kunna erbjuda Ekonomiprogrammet med inriktningarna Juridik och Ekonomi samt Teknikvetenskap som ny inriktning på Teknikprogrammet.

Besöksdagar
Vi tar gärna emot de som vill besöka oss under en vanlig skoldag. Ring vår syv Anna Billström: 023-77 78 52